RN
TwitterFacebook

Narada roczna kierownictwa PPSP w Grajewie [FOTO]

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie odbyła się narada roczna kierownictwa tamtejszej komendy z przedstawicielami służb, inspekcji i straży oraz innych podmiotów wspomagających krajowy system ratowniczo – gaśniczy na terenie powiatu grajewskiego. Głównym celem narady było podsumowanie wzajemnej współpracy w 1016 roku oraz przestawienie planu działania na 2017 rok.

Narada rozpoczęła się od przedstawienia statystyki zdarzeń i omówienia najbardziej istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa zagadnień dotyczących funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej w powiecie w aspekcie wzajemnej współpracy. Wzorem lat ubiegłych współdziałanie służb, inspekcji i straży przy zdarzeniach przebiegało w sposób sprawny i na wysokim poziomie. W 2016 roku strażacy najwięcej razy współdziałali przy likwidacji różnego rodzaju zagrożeń z policją – 212 razy, pogotowiem ratunkowym – 97 razy, innymi służbami (Zakładową Służbą Ratowniczą Solid Security, nadzorem budowlanym, pomocą drogową itp.) – 72 razy, pogotowiem energetycznym – 12 razy i służbami leśnymi – 6 razy.

W dalszej części spotkania dyskutowano o procedurach postępowania ze zwierzętami (hodowlanymi i dziko żyjącymi) poszkodowanymi wskutek zdarzenia, a także współpracy poszczególnych instytucji z jednostkami ochrony przeciwpożarowej w czasie akcji ratowniczo – gaśniczych, w tym wzajemnej pomocy przy usuwaniu skutków zdarzeń drogowych. Poruszono również kwestię utrudnionego dojazdu pojazdów ratowniczo – gaśniczych do niektórych budynków wielorodzinnych na terenie osiedli mieszkaniowych w Grajewie. Zaznaczono, że utrudniony dojazd lub brak możliwości dojazdu do budynku w przypadku zagrożenia życia i zdrowia ludzi uniemożliwi służbom udzielenie szybkiej i skutecznej pomocy.

Ogółem w naradzie uczestniczyło 12 przedstawicieli różnych instytucji, w tym m.in. zaproszeni goście w osobach:

 1. nadkom. Marek Palecki – I zastępca komendanta powiatowego Policji w Grajewie;
 2. Bogdan Ratomski – starszy inspektor w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie;
 3. Karol Szymanowski – komendant Straży Gminnej Gminy Grajewo;
 4. Zbigniew Perkowski – koordynator Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
  w Łomży, Filia Grajewo;
 5. lek. Jerzy Nikliński – państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Grajewie;
 6. Arkadiusz Malinowski – zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Rajgród w Tamie;
 7. Adam Kiełczewski – dowódca oddziału Zakładowej Służby Ratowniczej Solid Security przy zakładach Pfleiderer w Grajewie;
 8. Zbigniew Arasimowicz – powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Grajewie;
 9. Krzysztof Witkowski – kierownik PGE Dystrybucja S.A.;
 10. Przemysław Mikołajski – inspektor Urzędu Miasta w Grajewie;
 11. Krzysztof Chełmiński – inspektor ds. BHP i ppoż. w zakładach Pfleiderer Grajewo
  sp. z o.o.;
 12. Robert Chrzanowski – kierownik działu technicznego Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Grajewie.

Z ramienia kierownictwa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie
w naradzie uczestniczyli: kpt. Arkadiusz Lichota – zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, mł. bryg. Kazimierz Golubiewski – dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej oraz kpt. Zdzisław Zaborowski – zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że tego typu spotkania będą kontynuowane w przyszłości i wyrazili dalszą chęć wzajemnej współpracy w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa na rzecz mieszkańców powiatu grajewskiego.

KPPSP Grajewo

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *