TwitterFacebook

Narada roczna strażaków z Grajewa

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie odbyła się narada roczna kierownictwa z przedstawicielami służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów wspomagających krajowy system ratowniczo – gaśniczy na terenie powiatu grajewskiego. Głównym celem narady było podsumowanie wzajemnej współpracy w 2017 roku oraz przestawienie planu działania na 2018 rok.

Narada rozpoczęła się od przedstawienia statystyki zdarzeń i omówienia najbardziej istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa zagadnień dotyczących funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej w powiecie w ramach współpracy. Wzorem lat ubiegłych strażacy najczęściej współdziałali przy likwidacji różnego rodzaju zagrożeń z policją – 282 razy, innymi służbami (wojsko, Zakładowa Służba Ratownicza Solid Security, nadzór budowlany, pomoc drogowa) – 163 razy, Państwowym Ratownictwem Medycznym – 138 razy, pogotowiem energetycznym – 30 razy i służbami leśnymi – 12 razy.

W dalszej części spotkania dyskutowano o procedurach postępowania ze zwierzętami poszkodowanymi wskutek zdarzeń drogowych i chorób zakaźnych, a także współpracy poszczególnych instytucji z jednostkami ochrony przeciwpożarowej w czasie akcji ratowniczo – gaśniczych, w tym wzajemnej pomocy przy usuwaniu skutków powstałych zdarzeń. Poruszono również kwestie dotyczące sprawności sieci hydrantowej, nieodpowiedniego oznakowania budynków i utrudnionego dojazdu pojazdów ratowniczo-gaśniczych do niektórych budynków wielorodzinnych na terenie osiedli mieszkaniowych w Grajewie. Zaznaczono, że utrudniony dojazd lub brak możliwości dojazdu do budynku w przypadku zagrożenia życia i zdrowia ludzi uniemożliwi służbom udzielenie szybkiej i skutecznej pomocy.

Ogółem w naradzie uczestniczyło 16 przedstawicieli służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Z ramienia kierownictwa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w naradzie uczestniczyli: komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Jabłoński, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Arkadiusz Lichota i dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej mł. bryg. Kazimierz Golubiewski.

st. kpt. Arkadiusz Lichota

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *