RN
TwitterFacebook

Podlaskie. Pierwsze umowy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2020 podpisane

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski rozpoczął elektroniczne podpisywanie umów o dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg w ramach tegorocznej edycji Funduszu Dróg Samorządowych. Projekty umów są niezwłocznie przygotowywane po otrzymaniu od samorządów dokumentów, potwierdzających gotowość do realizacji zadań.

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2020 zostanie wybudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych łącznie 353,601 km dróg w województwie podlaskim. Na zatwierdzonej przez premiera liście jest 266 zadań z regionu na kwotę 205 467 113,93 zł, w tym:

  • zadania powiatowe 89 496 116,22 zł
  • zadania gminne 115 970 997,71 zł.

Do realizacji w roku 2020 przyjętych zostało 150 nowych zadań jednorocznych (59 powiatowych i 91 gminnych) oraz 83 nowe zadania wieloletnie (36 powiatowych 47 gminnych). Ponadto na liście znalazły się także zadania wieloletnie kontynuowane – na 31 z nich wypłacono w maju dofinansowanie w ramach FDS w wysokości 25 739 627,35 zł.

Od 27 czerwca wojewoda podlaski podpisuje elektronicznie umowy o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg  Samorządowych 2020. Pierwsze 10 umów dotyczy m.in. takich gmin jak: Szczuczyn, Szypliszki, Wiżajny, Sztabin, Narewka lub Sokółka. Projekty są niezwłocznie przygotowywane po otrzymaniu od samorządów dokumentów potwierdzających gotowość do realizacji zadań.

Środki w ramach FDS będą wypłacane od 1 lipca, po dostarczeniu przez samorządy kopii umowy z wykonawcą robót budowlanych.

Podlaski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *