RN
TwitterFacebook

Podlaskie. Zakończyły się konsultacje w sprawie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego [FOTO]

Grajewo było ostatni  miastem, w którym odbyły się konsultacje w sprawie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2030 roku. Tematem spotkania były kierunki rozwoju społeczno–gospodarczego regionu.

W pierwszej części przedstawione zostało streszczenie projektu Strategii, która określa wizję naszego regionu jako: „Podlaskie. Przedsiębiorcze. Partnerskie. Perspektywiczne.” Misja sformułowana jako „Ambitne Podlaskie” ma być realizowana poprzez trzy cele: dynamiczna gospodarka, zasobni mieszkańcy i partnerski region. Efektem wdrożenia Strategii ma być m.in. wzrost PKB oraz poziomu eksportu, a także wzrost przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstw domowych i dochodów własnych JST, zakładany jest również spadek migracji z regionu.

W drugiej części spotkania uczestnicy mogli zadawać pytania i przedstawiać sugestie dotyczące dokumentu. Odpowiedzi udzielali eksperci: Joanna Sarosiek – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, profesor Bogusław Plawgo – Kierownik Zakładu Zarządzania Strategicznego na Uniwersytecie w Białymstoku, Wanda Elżbieta Mieczkowska – Radna Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Waldemar Remfeld – Starosta Grajewski.

Strategia to kluczowy dokument, który określi cele i kierunki rozwoju regionu na najbliższe lata. Będzie również podstawą przy konstruowaniu ważnych dokumentów, m.in. programu regionalnego na lata 2021-2027 czy kontraktu z rządem. Projekt był konsultowany w czterech miastach każdego z subregionów województwa tak, aby wszyscy zainteresowani mieszkańcy mogli wziąć w nich udział. 

oprac. pg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *