RN
TwitterFacebook

Powiat grajewski. Dotacje na pomoc w znalezieniu pracy

W gminie Rajgród i Szczuczyn zrealizowane zostaną projekty aktywizujące osób w trudnej sytuacji życiowe. Zarząd województwa podlaskiego przyznał na ten cel ponad 789 tysięcy złotych.

Projekt gminy Szczuczyn zakłada aktywizację społeczno-zawodową 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dla każdej z nich opracowana zostanie indywidualna ścieżka reintegracji. Uczestnicy skorzystają z porad specjalistów, m.in. psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty, warsztatów motywacyjnych, szkoleń i staży zawodowych. Wartość tego projektu wynosi 411,6 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP sięga 386,6 tys. zł.

Natomiast w Rajgrodzie Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych zamierza zaktywizować 49 osób będących w trudnej sytuacji życiowej. Projekt przewiduje wsparcie indywidualne, porady, warsztaty grupowe, kursy i staże zawodowe oraz działania z zakresu animowania społeczności lokalnej. Koszt projektu to 428,3 tys. zł, dotacja pokryje 403,3 tys. zł.

Projekty zostały zgłoszone na konkurs w ramach Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.

Wrota Podlasia/red. pg

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *