RN
TwitterFacebook

Region. Zarząd województwa przyznał dotacje na lokalne inicjatywy

Wsparcie świetlicy socjoterapeutycznej w Wysokiem Mazowieckiem oraz wprowadzenie metody eksperymentu w nauczaniu w Szkole Podstawowej w Radziłowie. Zarząd województwa przyznał tym projektom dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych MACTO razem z gminą Wysokie Mazowieckie zrealizuje projekt, mający na celu wsparcie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Arkadia” w Wysokiem Mazowieckiem poprzez zwiększenie liczby dostępnych miejsc, rozszerzenie oferty opiekuńczo-wychowawczej oraz wprowadzenie nowych zajęć rozwijających dla wychowanków placówki, tj. dzieci w wieku 6-16 lat. Wartość tego projektu wynosi 419 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP sięga 385 tys. zł. Projekt ten został zgłoszony w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”.

Kolejny projekt będzie realizowany przez gminę Radziłów w ramach LGD „Biebrzański Dar Natury” i zakłada wprowadzenie metody eksperymentu w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych oraz organizację zajęć kształtujących i rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Radziłowie. Placówka zostanie wyposażona w narzędzia i pomoce do nauczania tych przedmiotów, w tym sprzęt niezbędny do prowadzenia eksperymentów i obserwacji oraz sprzęt informatyczny. Wartość tego projektu wynosi blisko 172 tys. zł, a dofinansowanie z RPO przekracza 162 tys. zł.

Wrota Podlasia/ red. pg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *