RN
TwitterFacebook

2020 – rok ważny dla wszystkich Polaków

Pierwsze dni nowego 2020 roku mamy już za sobą. Jak co roku zadajemy sobie pytania: „Jaki był ten miniony 2019 rok?; Co się udało zrobić, a czego nie zrealizowaliśmy przez 365 dni, które było nam dane przeżyć?”. Pomimo może nieraz przygnębiających wniosków płynących z tych naszych podsumowań, trzeba nam z nadzieją i optymizmem patrzeć na nowo rozpoczęty rok. Tym bardziej że będzie to rok szczególny pod wieloma względami. Znów stoi przed nami szansa, aby przeżyć go godnie i być dumnym z Polski.

100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II

Według najnowszego sondażu CBOS dla 92 proc. dorosłych Polaków Jan Paweł II pozostaje ważnym wzorem postępowania. 72 proc. twierdzi, że zna treść papieskiego nauczania, a 69 proc. badanych kieruje się w życiu jego wskazaniami. Mimo że upłynęło już 15 lat od śmierci Jana Pawła II, pamięć o nim jest wśród Polaków wciąż żywa – uważa tak 96 proc. badanych, w tym 63 proc. zdecydowanie. Niezmiennie dla 92 proc. dorosłych Polaków Jan Paweł II pozostaje ważnym wzorem postępowania, a 65 proc. nie ma co do tego wątpliwości. Nawet osoby w ogóle niepraktykujące w większości (71 proc.) dostrzegają w nim wzór postępowania. Powyższe dane pochodzą z ostatniego sondażu mówiącego o wpływie św. Jana Pawła II na Polaków, przeprowadzonego dwa lata temu. W tym roku mija 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły. Dlatego Sejm ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II, „naszego wielkiego rodaka zasłużonego w walce o wyzwolenie Polski spod jarzma komunizmu” – głosi uchwała. Za uchwałą głosowało 417 posłów, przeciw było 4, nikt nie wstrzymał się od głosu. Posłowie przyznają, że św. Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy. „Jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, Jego praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski. W czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r. rozpoczął się proces, który zaowocował powstaniem «Solidarności», wyzwoleniem narodu spod panowania komunizmu i odbudową jedności Europy. Dla nas, Polaków, pontyfikat papieża Polaka ma więc znaczenie szczególne” – czytamy dalej w uchwale.
Podkreślono w niej, że w nauczaniu Jana Pawła II znajdujemy to, co w naszych dziejach najważniejsze. „Jego postawa, Jego nauczanie są głęboko wrośnięte w dzieje naszego narodu. Ojciec Święty nauczał, jak bardzo od uznania godności człowieka, od przestrzegania jego praw, od umiejętności dialogu i przebaczenia, od budowy ładu społecznego na prawdzie, wolności i sprawiedliwości, od szacunku dla każdego człowieka, od obrony każdego życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, od poszanowania rodziny i naturalnej więzi międzyludzkiej, od budowania cywilizacji miłości, jak bardzo od tego wszystkiego zależą szanse społeczeństw i rozwój oraz pokój, zarówno wewnętrzny, jak i międzynarodowy” – zaznaczono. „Pamiętamy Jego słowa: «Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy brzemię dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie może być walka silniejsza od solidarności»” – głosi uchwała.

Papież rodziny

Przypomniano w niej, że św. Jan Paweł II, będąc jeszcze pośród nas, mówił, że chciałby zostać zapamiętany jako „papież rodziny”. „Nieustannie podkreślał, że rodzina to największy skarb narodu, gdyż jest szkołą cnót społecznych stanowiących o życiu i postępie społecznym. Święty Jan Paweł II uczynił centrum swojego nauczania troskę o rodzinę i słowem oraz przykładem uczył, jak ważna jest tradycyjna rodzina w życiu społecznym i narodowym, rodzina, która jest prawdziwym środowiskiem życia i miłości. Jakże przejmujące są Jego słowa: «O jakże bardzo pragnę, ja, który życie, wiarę i język zawdzięczam polskiej rodzinie, aby rodzina ta nie przestawała być Bogiem silna. Ażeby przezwyciężała wszystko, co ją osłabia i rozbija – wszystko, co nie pozwala jej być prawdziwym środowiskiem życia i miłości»” – zaakcentowano.
„Był On i jest dla nas drogowskazem, zgodnie z którym możemy pewnie kroczyć. Jego postępowanie było wyrazem nadzwyczajnej odwagi (…) Niniejszą uchwałą Sejm RP wyraża wdzięczność i oddaje hołd Wielkiemu Papieżowi św. Janowi Pawłowi II, który, sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas otwartości, wyrozumiałości, ale i odwagi w obronie wartości chrześcijańskich, na których oparta jest Polska i Europa. Niech nauczanie i wielkie dziedzictwo, które pozostawił św. Jan Paweł II, wciąż będą dla naszego narodu inspiracją do budowania Polski wolnej i sprawiedliwej” – dodano w uchwale.
Rok 2020 będzie dla nas doskonałą okazją do sięgnięcia po nauczanie papieża Polaka. W żadnym wypadku nie przestało być ono aktualne, szczególnie jeśli chodzi o wołanie Jana Pawła II o poszanowanie ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Rok Hetmana Stanisława Żółkiewskiego

Sejm ustanowił także 2020 Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, wybitnego wodza w dziejach oręża polskiego, pełniącego szereg najważniejszych urzędów I Rzeczypospolitej: sekretarza królewskiego, hetmana polnego koronnego, kasztelana lwowskiego, wojewody kijowskiego, a w końcu hetmana wielkiego koronnego i kanclerza wielkiego koronnego. „Stanisław Żółkiewski brał udział we wszystkich wojnach toczonych przez Rzeczpospolitą w drugiej połowie XVI wieku i początkach XVII wieku. Najpierw walczył u boku doświadczonego wodza i kanclerza Jana Zamoyskiego, uczestniczył w wyprawach przeciw Habsburgom i Moskwie, na Mołdawię i Wołoszczyznę, później zwyciężał, dowodząc samodzielnie w wielu kampaniach przeciwko Rosji, Szwecji, Kozakom, Turcji i Tatarom” – czytamy.

100. rocznica Bitwy Warszawskiej

Izba podjęła uchwałę ustanawiającą 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej, decydującego starcia wojny polsko-bolszewickiej. „Bohaterskie Wojsko Polskie na czele z Marszałkiem Józefem Piłsudskim, wspieranym m.in. przez szefa sztabu generalnego – generała Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego, obroniło niepodległość Polski. Zwycięstwo przekreśliło też plany rozszerzenia rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią” – podkreślono w tekście dokumentu. Przypomniano także słowa prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego, który w przeddzień Święta Wojska Polskiego w 2009 roku mówił: „W tych sierpniowych dniach decydował się nie tylko los naszego kraju, ale i całego kontynentu. Była to chwila wielkiej narodowej próby, którą Polacy przebyli zwycięsko. Jej bohaterami, prawdziwymi twórcami zwycięstwa, byli żołnierze Wojska Polskiego, którzy ruszyli w bój o wszystko. Wreszcie solidarność i ofiarność całego społeczeństwa, które w tym dramatycznym momencie porzuciło spory i podziały. Wielka, wspaniała lekcja 15 sierpnia 1920 roku powinna być dla nas zawsze aktualna i pouczająca”.

50. rocznica śmierci Romana Ingardena

Patronem 2020 roku został również Roman Ingarden – jeden z najwybitniejszych polskich filozofów, który pozostawił po sobie imponujący dorobek: książki, artykuły, przekłady, archiwum rękopisów. Obejmował on szeroki zakres tematyczny. Od filozofii literatury, przez estetykę, teorię poznania, po ontologię. W 2020 roku przypada 50. rocznica śmierci Romana Ingardena. „Na szczególne podkreślenie zasługuje Jego bezkompromisowość intelektualna. Podczas okupacji niemieckiej napisał swoje sztandarowe dzieło «Spór o istnienie świata». W 1950 r. za krytyczny stosunek do marksizmu został pozbawiany prawa do wykładania na macierzystym Uniwersytecie Jagiellońskim i publikowania prac o tematyce fenomenologicznej. Ten czas wykorzystał m.in. na dokonanie wzorcowego przekładu «Krytyki czystego rozumu» Immanuela Kanta. Choć sam był racjonalistą, przez lata korespondował z Edytą Stein, a wśród jego uczniów znaleźli się Karol Wojtyła czy Józef Tischner” – napisano w dokumencie.

Beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia

Rok 2020 będzie dla nas rokiem wyjątkowym pod jeszcze jednym względem. 7 czerwca w Warszawie sługa Boży kard. Stefan Wyszyński zostanie ogłoszony błogosławionym. To dla naszej diecezji wyjątkowe wydarzenie i okazja do podjęcia na nowo spuścizny pochodzącego z Zuzeli prymasa. Jego życie, posługa i głoszone słowo to nic innego jak upominanie się o właściwe miejsce Boga w życiu każdego z nas i w życiu całego narodu. To zwrócenie się w stronę człowieka i troska o jego godność.

Przed nami wyjątkowy czas. Mówi się, że nie ma przypadków. Może warto więc odczytać to, co będziemy przezywać w 2020 roku, jako pewną wskazówkę i delikatne zaproszenie do tego, aby sięgnąć do dorobku wielkich Polaków i wyciągnąć z nich inspirację do budowania pięknej i szlachetnej codzienności, w której żyjemy.

Marcin Szczepański

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *