RN
TwitterFacebook

Akademia głoszenia Ewangelii

Drugi rocznik Szkoły Ewangelizatorów i Animatorów Ewangelizacji rozpoczął spotkania. Kontynuują nauki, które pomogą im być lepiej głosić Ewangelię. Wszyscy mają już za sobą pierwszy rok formacji i pragną kształcić się dalej.

Pierwszy rok był bardzo bogaty w treść i dał mi wiele praktycznych wskazówek. Uświadomiłem sobie rzeczy, których wcześniej nawet nie dostrzegałem w ewangelizacji dnia codziennego. Dzięki zajęciom uzupełniłem braki. Miałem też okazję słuchać wielu wspaniałych ludzi – arcybiskupa Rysia, Martę Mendrek oraz ks. Krzysztofa Kralkę – podkreśla uczestnik Piotr Ochtera.

„Chłopiec z chlebami” – to nazwa kursu, który odbył się w ramach spotkania. Podkreślone zostało między innymi, że powołanie jest w pierwszej kolejności osobistą relacją z Bogiem. Dopiero z niej kształtują się obowiązki, powinności i zadania.

Korzystamy z fragmentu Ewangelii, gdzie chłopiec przynosi koszyk z kilkoma chlebami i rybami. Jezus rozmnaża te pokarmy w pełnym dostatku. Chcemy w ten sposób ukazać ewangelizatorów jako ludzi, którzy mając niewiele, są w stanie z pomocą Bożą dać światu bardzo dużo – mówi ks. Jacek Czaplicki, jeden z pomysłodawców Szkoły Ewangelizacji w diecezji łomżyńskiej.

Do końca roku formacyjnego realizowane będą jeszcze co najmniej dwa kursy. Całość skierowana jest do katolików świadomych swojej roli w Kościele. Perspektywa czasowa zakłada stworzenie w diecezji łomżyńskiej tzw. Diakonii ewangelizacji – grupy ludzi odpowiedzialnych w swoich parafiach za organizowanie i przeprowadzanie dzieła ewangelizacji.

Aby dobrze i autentycznie ewangelizować, należy samemu mieć poukładane życie. Sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z małżeństwa i pracy zawodowej – te proste rzeczy świadczą o naszym pragnieniu świętości w na co dzień. Człowiek świecki ewangelizuje stylem życia, musi być spójny. Zaangażowanie świeckich w dzieło ewangelizacji to moim zdaniem bardzo dobry pomysł. Współpraca z Kościołem jest ważna, słyszałam nawet, że czasami świecki może dotrzeć z Ewangelią tam, gdzie kapłan nie ma wstępu. Każdy chrześcijanin powinien dążyć do tego, by być żywą Ewangelią, której nie można odłożyć na półkę – mówi Iwona Gąsiewska, posługująca na kursie.

Szkoła Ewangelizatorów i Animatorów Ewangelizacji została powołana w listopadzie 2017 roku, we współpracy z Pallotyńską Szkołą Nowej Ewangelizacji.

Nadal trwają zapisy na pierwszy rok zajęć. Szczegółowych informacji udziela ks. Jacek Czaplicki pod numerem telefonu 501 015 086.

pd

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *