RN
TwitterFacebook

Biskup Janusz Stepnowski odwołał dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.

Biskup Janusz Stepnowski wydał dekret na mocy którego z dniem 7 czerwca odwołuje dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. w niedzielę i święta nakazane. Jednocześnie utrzymał ją dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem.

Oto pełny tekst dekretu

DEKRET

Mając na względzie „Komunikat przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie dyspens od udziału w niedzielnych Mszach Świętych” z 27 maja 2020 r. (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanoniczego), biorąc po uwagę aktualne zarządzenia państwowe, niniejszym od niedzieli 7 czerwca 2020 r. odwołuję ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. w niedzielę i święta nakazane. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego „wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i dni nakazane, chyba, że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu, np. choroba (por. Katechizm Kościoła Katolickiego  2180, 2181, 2182).

W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych, którzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych i radiowych.

+ Janusz Stepnowski
BISKUP ŁOMŻYŃSKI

W środę rząd ogłosił, że od 30 maja zostaje zniesiony limit liczby wiernych mogących wziąć jednocześnie udział w nabożeństwach oraz pogrzebach. Teraz nie będzie już określonej liczby wiernych mogących uczestniczyć w nabożeństwie, pozostaje tylko w mocy nakaz zasłaniania nosa i ust w świątyni oraz zachowania dystansu między uczestnikami liturgii.

W związku z tym przewodniczący episkopatu Polski, arcybiskup metropolita poznański Stanisław Gądecki wydał komunikat, w którym zachęca biskupów do odwołania dyspens od udziału w niedzielnej mszy świętej w kościołach, które obowiązywały od czasu wprowadzenia ograniczeń związanych z epidemią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *