TwitterFacebook

Bp Bronakowski: Czas poświęcony choremu jest czasem świętym [FOTO]

W niedzielę 11 lutego we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes już po raz dwudziesty szósty obchodzony był Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji biskup Tadeusz Bronakowski w kaplicy Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, sprawował mszę św. z sakramentem namaszczenia chorych.

W słowie skierowanym do zgromadzonych w szpitalnej kaplicy biskup Bronakowski zwrócił uwagę, że zdrowie to bardzo ważny temat dla każdego z nas. Przytoczył słowa narodowego wieszcz Jana Kochanowskiego „że nic nad zdrowie, ani lepszego, ani droższego”, które jak zaznaczył, nie straciły nic ze swej aktualności.

Przypomniał też słowa Papieża Franciszka, który mówił, że choroba zwłaszcza ciężka choroba zawsze wywołuje kryzys w ludzkiej egzystencji i niesie ze sobą głębokie pytania. Ale dobrze przeżywana choroba może być drogą do większej bliskości z Jezusem, który idzie u naszego boku dźwigając krzyż – mówił bp Bronakowski.

Biskup Tadeusz wskazał też na Maryję jako na tą, która towarzyszyła swojemu synowi podczas męki i nie odeszła od Niego nawet na moment. Dlatego wzorem i najpiękniejszym przykładem oddania chorym powinna być dla nas zawsze Najświętsza Maryja Panna – mówił bp Tadeusz.

Przypomniał też, zachętę papieża polaka do wyobraźni miłosierdzia rozumianej jako wrażliwa pomoc drugiemu człowiekowi.

Wyobraźnia miłosierdzia – mówił biskup – to właśnie umiejętność pomagania drugiej osobie w taki sposób, by pomoc nigdy nie była odebrana jako upokarzająca jałmużna, lecz jako najcenniejszy dar miłości jednoczący nawet obcych sobie ludzi.

Biskup wskazał też, iż poza zabiegami medycznymi, które są podstawą w leczeniu, należy pamięta,ć iż nic nie zastąpi pochylenia się nad chorymi z miłością i otwartością. Żadne procedury medyczne nie zastąpią bliskości, serdecznej rozmowy, oddanej modlitwy czy cierpliwego czuwania przy chorymmówił biskup przypominając słowa Papieża Franciszka, iż czas spędzony przy chorym jest czasem świętym.

Chorym zaś zwrócił uwagę, że przez swoją chorobę i cierpienie zbawiają świat. Jesteście braćmi i siostrami cierpiącego Chrystusa i razem z Nim jeśli chcecie zbawiacie świat – mówił bp Bronakowski.

Kończąc swoją homilię podziękował wszystkim, którzy każdego dnia z wielką miłością pochylają się nad chorymi by nieść im ulgę i pocieszenie.

Po homilii biskup Tadeusz wspólnie z kapelanem szpitala ks. Sławomirem Gawrysiem udzielił zebranym sakramentu namaszczenia chorych.

Jest to sakrament, który jak zdradził ks. Gawryś wciąż w wielu powoduje lęk i obawę przed śmiercią. Okazuje się, że dziś często jeszcze pokutuje stare myślenie, iż jest to „ostatnie namaszczenie”, a więc udziela się go w „ostatniej chwili”. Zdarza się też tak, że to nie tyle sam pacjent nie godzi się na przyjęcie sakramentu chorych, co rodzina która wyznaje, że nie należy denerwować dziadka czy babci i straszyć rychłą śmiercią.

Nic bardziej mylnego. Sakrament namaszczenia chorych jest sakramentem żywych. Kościół naucza, że jest to sakrament umocnienia i uzdrowienia.

Podczas udzielania tego sakramentu, jak miało to miejsce właśnie w szpitalnej kaplicy, kapłan namaszcza czoło i dłonie oraz wypowiada formułę namaszczenia: Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza ci grzechy niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen.

Skutkiem przyjęcia przez chorego namaszczenia chorych jest: zjednoczenie chorego z męką Chrystusa; zgładzenie grzechów, jeśli chory nie mógł się wyspowiadać; przyniesienie ulgę w cierpieniu i pomnożenie łaski uświęcającej.

Sakramentu namaszczenia chorych można udzielić w każdym czasie i może on być przyjmowany kilka razy w ciągu życia.

Światowy Dzień Chorego obchodzony jest 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Został ustanowiony przez św. Jana Pawła II 13 maja 1992 roku, w dniu 75. rocznicy objawień fatimskich i 11. rocznicy zamachu na życie papieża.

Joanna Ekstowicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *