RN
TwitterFacebook

Czterech alumnów przyjmie w sobotę święcenia diakonatu

W sobotę 11 maja o godz. 10.00 w łomżyńskiej katedrze rozpocznie się Msza św. podczas której czterech alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży z rąk bpa Janusza Stepnowskiego przyjmie święcenia diakonatu wstępując tym samym do stanu duchownego.

Święcenia diakonatu poprzedziły tygodniowe rekolekcje zamknięte prowadzone przez ks. Roberta Bączka ojca duchownego łomżyńskiego seminarium.

Młodzi zrezygnowali z telefonów komórkowych i kontaktu ze światem zewnętrznym, aby w ciszy i spokoju na nowo podjąć temat swojej służby w Kościele. To piękne miejsce pomagające skupić myśli na Bogu, zapomnieć o zbędnych troskach. Decyzja o pójściu za Chrystusem została już przez nas podjęta, teraz staramy się o umocnienie – mówi kleryk Robert. Każdy dzień rozpoczynał się jutrznią, klerycy mogli liczyć na wskazówki i wsparcie obecnego wśród nich ks. Roberta Bączka – ojca duchowego łomżyńskiego seminarium.

Dobry diakon jest przede wszystkim człowiekiem świadomym swojego powołania, szuka oblicza Boga i pragnie osobistej z Nim relacji. Fundament stanowi tutaj modlitwa – podkreśla ks. Robert Bączek.

Diakon to słowo pochodzące z greki. Oznacza sługę. Sobór Watykański II przypomniał, że diakoni mają szczególny udział w kapłańskiej misji Chrystusa. Są „uczestnikami posłannictwa i łaski Najwyższego Kapłana.” (KK 41) Możemy liczyć na siebie wzajemnie i na Chrystusa – podkreśla kleryk Mateusz Krajewski.

Dzisiaj wieczorem, kandydaci do święceń będą uczestniczyli w obrzędzie Iuramentum. Na ręce Rektora ks. prał. dra Jarosława Kotowskiego złożą uroczyste wyznanie wiary, zobowiążą się do codziennej modlitwy brewiarzowej i zachowania celibatu.

Diakoni stanowią najniższy stopień hierarchii kościelnej. Na nich nakłada się ręce „nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi” (KKK 1569). Początki diakonatu sięgają I w. Tradycja chrześcijańska upatruje ich we fragmencie Dziejów Apostolskich, który mówi o ustanowieniu Siedmiu do obsługi stołów (Dz 6). O urzędzie diakona kilkukrotnie w swoich listach wspominał także św. Paweł (Rz 12,7; Flp 1,1; 1 Tm 3, 8-12). Św. Ignacy Antiocheński (zm. 107 r.) pisał natomiast: Niech wszyscy szanują diakonów jak [samego] Jezusa Chrystusa, a także biskupa, który jest obrazem Ojca, i prezbiterów jako Radę Boga i zgromadzenie Apostołów; bez nich nie można mówić o Kościele.

Do zadań diakonów należy „uroczyste udzielanie chrztu, przechowywanie i rozdzielanie Eucharystii, asystowanie i błogosławienie w imieniu Kościoła związkom małżeńskim, udzielanie wiatyku umierającym, czytanie wiernym Pisma Świętego, nauczanie i napominanie ludu, przewodniczenie nabożeństwu i modlitwie wiernych, sprawowanie sakramentaliów, przewodniczenie obrzędowi żałobnemu i pogrzebowemu” (KK 29). Diakoni nie mogą celebrować Eucharystii, udzielać rozgrzeszenia, czy też namaszczać chorych. Czynności te mogą wykonywać jedynie kapłani (prezbiterzy i biskupi).

Oto nazwiska tych, którzy mają przystąpić do pierwszego stopnia święceń: 

1. kl. Łukasz CHĘTNIK z parafii pw. Narodzenia NMP w Nowogrodzie
2. kl. Mateusz DEMBIŃSKI z parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Grajewie
3. kl. Mateusz KRAJEWSKI parafii pw. Św. Józefa w Zambrowie
4. kl. Robert KULAS parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu

pd/JE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *