RN
TwitterFacebook

Czyżew: 1 mln złotych na dodatkowe zajęcia i wyposażenie szkół

Gmina Czyżew pozyskała ponad 1 mln złotych na dodatkowe zajęcia i wyposażenie szkół. Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych w gminie Czyżew” znalazł się na wysokiej pozycji w rankingu projektów zakwalifikowanych do realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja ruszy od nowego roku szkolnego. Gmina pozyskała środki z EFS w wysokości 1 020 185,66 zł, zaś wartość całego projektu wynosi 1 153 144,06 zł.

Projekt kierowany jest do wszystkich uczniów i nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czyżew: Szkoły Podstawowej w Czyżewie, Szkoły Podstawowej w Rosochatem Kościelnem i Szkoły Podstawnej w Dąbrowie Wielkiej. Główne działania projektowe to:

–  zajęcia pozalekcyjne dla uczniów rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia;

– zajęcia wyrównawcze z matematyki, j. angielskiego i przedmiotów przyrodniczych

– zajęcia z przedmiotów przyrodniczych prowadzone metodą doświadczeń i eksperymentów;

– doposażenie pracowni szkolnych w sprzęt informatyczny, w tym zakup tablic interaktywnych i laptopów;

– utworzenie multimedialnych pracowni językowych we wszystkich gminnych szkołach;

– zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

– szkolenia dla nauczycieli.

Projekt przewiduje także wypłatę stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół. Tak więc w nowym roku szkolnym uczniowie wszystkich podstawówek z gminy Czyżew będą mieli możliwości wszechstronnego rozwoju swoich uzdolnień w nowoczesnych pracowniach. Z pewnością nowe możliwości kształcenia zmotywują uczniów do nauki, co zaowocuje wyższymi wynikami egzaminów.

Urząd Miejski w Czyżewie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

eighteen − four =