RN
TwitterFacebook

Dofinansowanie projektów w subregionie łomżyńskim

Kolejne dofinansowanie trafi na rozwijanie potencjału mieszkańców, szkolnictwo zawodowe, odnawialne źródła energii i poprawę warunków leczenia w dwóch podlaskich szpitalach. Umowy podpisano w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Pieniądze trafią między innymi do subregionu łomżyńskiego.

We wtorek, 9 października marszałek Jerzy Leszczyński i wicemarszałek Maciej Żywno podpisali umowy aż z 13 beneficjentami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

– Witamy dzisiaj u nas zacne grono, są z nami m.in. starostowie, dyrektorzy szpitali z którymi podpisujemy kolejne umowy – mówił marszałek Jerzy Leszczyński. – Dzięki temu, z każdym tygodniem w naszym województwie rozpoczynają się kolejne inwestycje, kolejne nowe działania. Dzisiaj szczególnie cieszy mnie, że tak dużo beneficjentów jest wśród przedstawicieli szkół zawodowych, także rolniczych. Także coraz więcej szpitali korzysta z dofinansowania, tak jak jeden z dzisiejszych beneficjentów szpital w Bielsku Podlaskim.

Prawie 300 uczniów oraz 30 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Czyżewie i Szkoły Podstawowej w Rosochatem Kościelnem powiat wysokomazowiecki podniesie swoje kompetencje. Uczniowie skorzystają z zajęć rozwijających kompetencje kluczowe: matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, kształtujących postawy przedsiębiorcze i kreatywne. Z kolei nauczyciele wezmą udział w szkoleniach z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy z uczniami. Doposażone zostaną też wybrane pracownie szkolne. Projekt dofinansowano kwotą ponad 617 tys zł.

W Zespole Szkół im. B. Podedwornego w Niećkowie w powiecie grajewskim zostaną doposażone sale dydaktyczne, w których będzie prowadzone kształcenie w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Dzięki tej inwestycji 50 uczniów będzie mogło zdobywać wiedzę w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy. Kwota dofinansowania to 782,4 tys zł.

Powiat Kolneński wyremontuje i zmodernizuje budynek Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie, dostosuje go też do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Kolejnym elementem inwestycji będzie zakup nowoczesnego parku maszynowego, umożliwiającego prowadzenie zajęć praktycznych. Z projektu, który ma się zakończyć w 2020 roku, skorzysta ponad 160 uczniów ZST w Kolnie. Kwota dofinansowania – 3,3 mln zł.

Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem zostanie rozbudowany. Nowy budynek będzie się składał z trzech kondygnacji. Parter i piętro zajmą sale dydaktyczne, a poddasze zostanie przeznaczone na kotłownię i pomieszczenie gospodarcze. Nowe pracownie zostaną wyposażone w sprzęt potrzebny do kształcenia na kierunkach: technik ekonomista, technik logistyk, technik przetwórstwa mleczarskiego, technik technologii żywności oraz technik informatyk. Kwota dofinansowania – 2,9 mln zł.

Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem . W dawnej stacji transformatorowo-generatorowej powstaną trzy nowe pracownie kształcenia praktycznego: pojazdów rolniczych i agrotroniki, maszyn rolniczych oraz chłodnictwa i klimatyzacji. Będzie to część Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem. We wszystkich pomieszczeniach budynku zostaną zrealizowane niezbędne prace związane z wymianą instalacji elektrycznych i sanitarnych. Budynek zostanie docieplony. Utworzone pracownie będą również służyły do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Kwota dofinansowania – 2,9 mln zł.

Źródło: opr. na podstawie wrotapodlasia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

5 × five =