RN
TwitterFacebook

Głoście Dobrą Nowinę, uwalniajcie z więzów! – Msza Krzyżma w łomżyńskiej katedrze [FOTO]

Okazją do przypomnienia sobie czym jest służba kapłańska, z czym się wiąże i do czego zobowiązuje była Msza Krzyżma sprawowana w łomżyńskiej katedrze pod przewodnictwem bpa Janusza Stepnowskiego, w koncelebrze z biskupem pomocniczym Tadeuszem Bronakowskim, biskupem seniorem Stanisławem Stefankiem i prawie 300 innymi kapłanami z diecezji łomżyńskiej, a także przyjaciółmi naszej diecezji pracującymi w kraju i na świecie.

Biskup łomżyński Janusz Stepnowski podczas homilii przypomniał swoim braciom kapłanom o powołaniu do niesienia światu Chrystusa i rozwiązywania ludzkich więzów. Wezwał też do radykalnego opowiedzenia się przeciwko złu i zgubnemu „postępowi” gdy ten sprzeczny jest z prawem Bożym. Biskup Janusz przypomniał, że służba w powołaniu kapłana nie ogranicza się tylko do sprawowania sakramentów, że księża są powołani do tego by w codzienności głosić Ewangelię i poprzez świętość swojego życia dawać świadectwo wiary:

Tak jak Izajasz jesteśmy nie tylko namaszczeni, ale także posłani by przepowiadać Chrystusa i nieść światu nadzieję. Mamy ogłaszać rok święty – rok wolności, czyli uwalniania z więzów. Bóg posłał nas, abyśmy bronili życia, małżeństwa między mężczyzną i niewiastą, abyśmy walczyli przeciwko eutanazji, która nie jest zdobyczą, a porażką współczesności, abyśmy uświadamiali ludziom, że muszą być odpowiedzialni za życie swoje i swoich dzieci – mówił biskup Janusz.

Biskup zauważył też, że powołanie do kapłaństwa jest z definicji związane ze swego rodzaju męczeństwem, że w dzisiejszych czasach sam fakt bycia kapłanem może być powodem do nienawiści, że to służba która związana jest z ciągłym narażaniem się złu. Ks. biskup podał też konkretne przykłady prześladowań kapłanów za wiarę:

11 listopada w roku 2017 kardynał Amato beatyfikował w Hiszpanii około 60 męczenników za wiarę, którzy zostali straceni w tak zwanej wojnie domowej od 1936-39r. W czasie swojej homilii kardynał zacytował zdanie, które pochodziło z ust ówczesnych komisarzy ludowych, komunistów [w tłumaczeniu na język Polski]: „Jest księdzem, czy Ci nie wystarczy jako motyw?” Ta wojna domowa zabrała życie 13 biskupom, pochłonęła kilkutysięczną grupę księży, sióstr zakonnych i osób świeckich, którzy oddali swoje życie za wiarę. Te czasy się powtarzają. Tak łatwo rzucać w nas obelgami tylko dlatego, że jesteśmy kapłanami. Ci księża, którzy pracują w Warszawie czują bojaźń, żeby przez to, że noszą koloratkę nie usłyszeć od kogoś nieprzyjemnych słów. Każdy czas jest czasem szczególnym i ci, którzy przepowiadają Ewangelię zawsze będą napotykać na opór – mówił bp Janusz.

Po homilii nastąpiło odnowienie przyrzeczeń kapłańskich. Następnie bp. Stepnowski poświęcił olej chorych i olej katechumenów, a także konsekrował olej krzyżma świętego. Dziękując wszystkim kapłanom za przybycie biskup przedstawił nazwiska kapłanów, których podniósł do godności kanonika. Do grona kanoników honorowych Łomżyńskiej Kapituły Katedralnej biskup zaprosił: ks. Tomasza Grabowskiego – dyrektora Muzeum Diecezjalnego, ks. Andrzeja Orłowskiego przyjaciela diecezji łomżyńskiej należącego do diecezji Madryt oraz ks. Dariusza Wiznera –  proboszcza parafii w Szczepankowie. Do Myszynieckiej Kapituły Kolegiackiej biskup zaprosił: ks. Krzysztofa Karwowskiego – proboszcza z Turośli, ks. Krzysztofa Konopkę – proboszcza Lipnik oraz ks. Romana Zarębę – proboszcza w Lemanie. Biskup podziękował też księżom Redemptorystom, za posługę w Osuchowej, którą zakończą z dniem 1 lipca. Do informacji publicznej podana została również informacja, że Światowe Dni Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej w 2020r. odbędą się w Zambrowie.

Beata Borkowska

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *