RN
TwitterFacebook

Gmina Kolno: profesjonalna pomoc dla potrzebujących

Gmina Kolno jako jedna z ośmiu w województwie podlaskim została wybrana do udziału w innowacyjnym projekcie makroregionalnym pod nazwą „Liderzy kooperacji”.

Realizacja projektu przyczyni się do doskonalenia współpracy międzyinstytucjonalnej oraz wypracowania modelu, który umożliwi efektywną i profesjonalną pomoc osobom i rodzinom pozostającym w trudnej życiowej sytuacji, na terenie gminy Kolno i powiatu kolneńskiego.

Do wspólnego opracowania modelu zaproszono 10 instytucji, które utworzyły Gminno-Powiatowy Zespół Kooperacji. To: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolnie, Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolnie, Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem, Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”.

Projekt koordynuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. – Chodzi o wypracowanie takiego modelu współpracy pomiędzy tymi podmiotami, by te instytucje efektywniej pomagały potrzebującym rodzinom i osobom – mówi Anna Tomulewicz z białostockiego ROPS-u.

Animatorem Gminno-Powiatowego Zespołu Kooperacji na terenie gminy Kolno jest Krystyna Kajko, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie. – Czasami pracując z rodziną bądź osobą znajdującą się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, sami jesteśmy w sytuacji patowej, gdzie brakuje już nam właściwie rozwiązań na taką efektywną pomoc. Wypracowujemy sobie model wraz z umocowaniami prawnymi, który ma sprawić, żeby ta praca w takich wyjątkowo trudnych sytuacjach była jeszcze bardziej efektywna – mówi Krystyna Kajko. – A to zależy od wszystkich podmiotów, które znajdują się na terenie powiatu – dodaje Magdalena Banach, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Został podzielony na cztery etapy, pierwszy z nich zakończy się w marcu 2019 roku.

Marzena Wiśniewska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *