RN
TwitterFacebook

Inauguracja w łomżyńskim seminarium

Łomżyńskie seminarium, podobnie jak inne uczelnie wyższe, rozpoczęło nowy rok akademicki. Ten ważny moment nastąpił 16 października 2020 r., czyli w 42 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Jest to już tradycją, że w ten ważny dzień łomżyńska Alma Mater, której patronuje papież Polak, oficjalnie rozpoczyna swoją działalność dydaktyczną.

Uroczystość rozpoczęła się w kaplicy seminaryjnej, gdzie bp Janusz Stepnowski, wraz z kapłanami pracującymi w seminarium celebrował Eucharystię. Biskup łomżyński w okolicznościowej homilii skierowanej do zebranych księży oraz kleryków wspominał o św. Jadwidze Śląskiej, która była tego dnia czczona w liturgii. Następnie uczestnicy inauguracji przeszli do auli św. Jana Pawła II, gdzie chór seminaryjny, pod kierownictwem ks. Kazimierza Ostrowskiego, odśpiewał Hymn Polski oraz Gaude Mater Polonia. Po wysłuchaniu obu utworów głos zabrał nowy rektor Wyższego Seminarium Duchownego ks. kan. dr Robert Bączek, który z łomżyńską uczelnią związany jest już od 2009 roku – najpierw jako prefekt, później ojciec duchowny i wykładowca. W swoim przemówieniu przypomniał słowa Patrona seminarium, który podczas swojego pobytu w Łomży mówił: „Jesteście tu przecież po to drodzy alumni, aby was Duch Święty kształtował na pomocników Boga”. Jakim pomocnikiem Boga mam być? Jakiego księdza chcą ludzie? Odpowiedzi na te pytania były przedmiotem dalszej refleksji księdza rektora. W ostatnich słowach przemówienia ksiądz rektor zwrócił się do „najmłodszych seminarzystów, chociaż w większości nie wiekiem, lecz stażem” podkreślając, że „we wszelkim zmaganiach, które są przed Wami pamiętajcie, że nigdy nie jesteście sami – jest Pan, który czasami może wydawać się być trochę ukrytym, ale zawsze jest obecny i miłujący! Jest Niepokalana Dziewica Maryja, są starsi bracia, gotowi Was wspierać, i są moderatorzy oraz profesorowie, których Ksiądz Biskup dla Was ustanowił, by byli Wam braćmi i ojcami”.

Nieodłącznym elementem każdego rozpoczęcia roku akademickiego jest wygłoszenie wykładu inauguracyjnego. W tym roku referat pt. „Prawda jako fundament formacji” wygłosił ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik – dziekan Wydziału Teologicznego UKSW – w którym przypomniał słowa kard. Ratzingera dotyczące m.in. relatywizmu panującego we współczesnym świecie.

Niewątpliwie jednym z najważniejszych momentów tej uroczystości była immatrykulacja alumnów pierwszego roku. Ośmiu mężczyzn złożyło przyrzeczenie studenta UKSW, a następnie otrzymali indeksy wydziału teologicznego tejże uczelni. Dla każdego z nich był to ważny i wyjątkowy moment. Kleryk Jakub Perkowski z Grajewa tak opisuje ten moment: „czułem wewnętrzną radość, że wreszcie oficjalnie stałem się studentem UKSW i pełnoprawnym członkiem rodziny seminaryjnej”.

Inauguracja jest również czasem refleksji dla starszych alumnów, a zapytany o swoje wrażenia kleryk Rafał Gogol z roku piątego tak opisuje swoje wrażenia: „patrząc na najmłodszych braci przypomniałem sobie moment swojej immatrykulacji, a jednocześnie uświadomiłem sobie, że to już moje przedostatnie rozpoczęcie roku akademickiego, ponieważ – jeżeli Bóg pozwoli to – za dwa lata o tej porze będę posługiwał wśród wiernych diecezji łomżyńskiej”. Po zakończonej uroczystości wszyscy uczestnicy udali się do seminaryjnego refektarza na posiłek. Nowy rok akademicki w łomżyńskim seminarium rozpoczęło 34 alumnów.

kl. Rafał Orzechowski

2 kommentarze

  1. staku Odpowiedz

    Niech Bóg im błogosławi!

  2. kama Odpowiedz

    Wytrwałości, wiary i mądrości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

three × 4 =