RN
TwitterFacebook

Intronizacja Najświętszego serca Pana Jezusa w Jedwabnem

Od niedzieli 20 października do środy 23 października 2019 roku w parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Jedwabnem odbyły się rekolekcje intronizacyjne, które prowadził o. Waldemar Sojka CSsR.

Podczas tych czterech świętych i błogosławionych dni kapłan wyjaśniał, na czym polega teologia intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, przedstawił jej ideę, zwracając szczególną uwagę na znaczenie osobistego i rodzinnego oddania się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Wyakcentował również znaczenie wspólnotowego wymiaru religii. Ojciec zachęcał nas – parafian do wytężonej pracy duchowej nad kształtowaniem serc, które trzeba upodabniać do Boskiego Serca naszego Zbawiciela. Sam Pan Jezus, za pośrednictwem św. Małgorzaty Marii Alacoque, wypowiedział przecież następujące słowa: „Błogosławić będę wszystkim domom, gdzie będzie wywieszony obraz mojego Serca, by doznawać tam czci i miłości. Zjednoczę poróżnione rodziny. Roztoczę opiekę nad tymi, którzy znajdują się w jakiejkolwiek potrzebie”. Zaś do służebnicy Bożej Rozalii Celakówny mówił o tym, jak ważna jest osobista intronizacja: „Dziecko, Maria Małgorzata dała poznać światu Moje Serce, wy zaś kształtujcie dusze na modłę mojego Serca. Intronizacja to nie jest tylko formułka zewnętrzna, ale ona ma się odbyć w każdej duszy. W tej sprawie trzeba dużo cierpieć, trzeba całkowicie być ofiarą. Tak, będziecie wiele cierpieć dla Intronizacji”.

Rekolekcje zakończyły się uroczystą Mszą św., podczas której dokonała się Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa w wymiarze społecznym. Był to wielki dzień w historii naszej parafii. Przedstawiciele 19 różnych środowisk społecznych poświęcili się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i uznali Go za Króla ludzkich serc, za Króla naszych rodzin, miejsc pracy i całej parafii. Pierwszą delegację tworzyli kapłani posługujący w naszej parafii, którzy w uroczysty sposób przyjęli Jezusa jako swego Pana i Króla w życiu osobistym i w posłudze duszpasterskiej. W dalszej kolejności swoją pracę i życie osobiste zawierzali przedstawiciele władz samorządowych na czele z burmistrzem Adamem Niebrzydowskim. Następnie Policja, Ochotnicza Straż Pożarna, sołtysi, dyrekcja Zespołu Szkół Samorządowych, rzemieślnicy, przedsiębiorcy, handlowcy, pocztowcy, bankowcy, pracownicy kultury, rolnicy, służba zdrowia, emeryci i renciści, młodzież, przedstawiciele wspólnot, rodzina wielopokoleniowa i wspólnota dla Intronizacji NSPJ.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył bp Stanisław Stefanek z udziałem proboszcza naszej parafii ks. kan. Jerzego Dembińskiego, wikariuszy oraz zaproszonych księży.

Biskup Stanisław w swojej homilii mówił o Bożej ekonomii miłości, że to my „musimy bardzo trzeźwo, w wolności naszego umysłu i z inspiracji Ewangelii prowadzić program życiowy niezależnie od hałaśliwego sterowania, które mogą nam podpowiadać rozmaite nowe obyczaje (…) Chodzi o to, żeby Boskim miłowaniem wypełnić świat”.

Biskup Stanisław, zwracając się do zgromadzonych przedstawicieli wielu grup społecznych i zawodowych, powiedział: „To wzruszający moment, gdy z najrozmaitszych środowisk idą w tym samym kierunku, do Jezusowego Serca. Do zaczerpnięcia z mocy uzdrawiającej, z mocy uświęcającej Jezusa, by nabrać jej i zanieść do swojego środowiska pracy. Pan Jezus przyszedł na świat i nas zaprasza do tej samej misji, którą pełnił, a która jest misją potrójną. Poprzez chrzest zostaliśmy włączeni w Kościół; w misję prorocką, kapłańską i królewską Jezusa. Pan Jezus zaprasza nas, abyśmy Jego miłość przenosili w realia codziennego życia”. Przez to jesteśmy zobowiązani przekazywać prawdy wiary jako prorocy, błogosławić w sowich miejscach pracy i rodzinach jako kapłani i służyć swoimi darami na wzór Jezusa Chrystusa, Króla królów i Pana panów.

W tej doniosłej uroczystości uczestniczyła również krajowa założycielka Wspólnot Ewa Nosiadek, diecezjalna animatorka Bogusława Kraszewska, przedstawiciele kilkunastu Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa z różnych parafii naszej diecezji, licznie zgromadzeni parafianie i zaproszeni goście.

Po uroczystym akcie Intronizacji, dziękujemy Bogu za 4 lata istnienia naszej wspólnoty, za cotygodniowe adoracje Najświętszego Sakramentu, które przemieniały nasze serca i przybliżały nas do Serca Jezusowego. Nadal pragniemy trwać na kolanach w cotygodniowej adoracji przed Najświętszym Sakramentem, pragniemy wynagradzać Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za wszelkie zniewagi i obelgi, dziękować za otrzymane łaski i prosić o rozszerzenie dzieła Intronizacji w całej naszej diecezji, ojczyźnie i na całym świecie oraz o potrzebne łaski w życiu osobistym, rodzinnym i parafialnym.

Króluj nam, Chryste!

Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jedwabnem

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *