TwitterFacebook

Kolno: Początek roku ze wzrostem liczby bezrobotnych

W styczniu wzrosło bezrobocie w powiecie kolneńskim. W rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie, w porównaniu z grudniem, przybyło ponad 130 osób. Bez pracy w powiecie pozostaje aktualnie przeszło 2400 osób.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie w końcu stycznia 2019 roku wynosiła 2424 osoby (w tym 1138 kobiet) i była wyższa o 135 osób od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec poprzedniego roku (grudzień – 2289 osób), (liczba kobiet zwiększyła się o 83 osoby, tj. o 7,9%). W porównaniu do stycznia 2018 roku (w ewidencji osób bezrobotnych było zarejestrowanych 2541 osób) odnotowano spadek o 117 osób. Halina Śliwka uspokaja jednak, że to typowa sytuacja o tej porze roku. – Mamy sezon zimowy, jest to sezon niepopularny do podejmowania pracy – mówi specjalista ds. programów w kolneńskim urzędzie pracy.

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy w minionym miesiącu stanowiły 91,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Grupa ta liczyła 2214 osób (w grudniu 2018 r. – 2116 osób). Blisko 65% z nich stanowiły osoby długotrwale bezrobotne. Oznacza to, że co druga figurująca w nich osoba należy do tej grupy. To jednocześnie grupa, którą najtrudniej zaktywizować – W tym miesiącu ruszyły dwa programy skierowane właśnie do osób długotrwale bezrobotnych, do trzydziestego i powyżej trzydziestego roku życia – dodaje Halina Śliwka.

Co ciekawe, w styczniu do kolneńskiego urzędu zgłoszono 54 miejsca aktywizacji zawodowej i 27 wolnych miejsc pracy, to więcej o 61 miejsc niż w poprzednim miesiącu. Zdaniem specjalistów, świadczy to o coraz mniejszym dostosowaniu kwalifikacji osób bezrobotnych do aktualnych potrzeb pracodawców. Szansę na znalezienie pracy w Kolnie ma obecnie m. in. kierowca, kasjer biletowy czy konserwator instalacji klimatyzacyjnych.

Marzena Wiśniewska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *