RN
TwitterFacebook

Kolno: Podpisano umowę na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. podpisało umowę na „Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kolnie” w ramach projektu “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Kolno”. Inwestycja ma być gotowa w przyszłym roku. 

– Będzie to największa inwestycja od momentu wybudowania miejskiej oczyszczalni ścieków w 2003 roku – mówi Andrzej Duda, burmistrz Kolna.

Podstawowym zadaniem wykonawcy jest modernizacja systemu ściekowego i osadowego bez przerywania pracy miejskiej oczyszczalni, co oznacza zaprojektowanie i rozbudowę oczyszczalni ścieków polegającą na budowie układu technologicznego autotermicznej, tlenowej stabilizacji osadu oraz wymianie wyeksploatowanego wyposażenia oczyszczalni. Wszystko to spowoduje, że jakość odprowadzanej wody w oczyszczalni ścieków w Kolnie będzie jeszcze lepsza.

Oficjalny podpis został złożony przez Prezesa Zarządu PUK w Kolnie Sp. z o.o. oraz przedstawicieli wykonawcy – Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego PRESS S.A. z Suwałk. Wartość kontraktu wynosi 16,7 mln brutto. Spółka pozyskała na inwestycję niemal 10 mln złotych unijnego dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozpoczęcie prac zaplanowano już w maju, a nadzór inwestorski nad przedsięwzięciem sprawować będzie inżynier kontraktu – z warszawskiego SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce. Termin zakończenia prac to 29 października 2021 roku.

UM Kolno/red. pg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

10 + 15 =