RN
TwitterFacebook

Kraj: Będą kary za nieprzerejestrowanie samochodu na czas

Od nowego roku kierowcy mogą zapłacić nawet 1000 złotych kary za nieprzerejestrowanie pojazdu w ciągu 30 dni od nabycia. Zmiany wprowadza nowelizacja Prawa o ruchu drogowym.

Zgodnie z nowymi przepisami, od początku nowego roku każdy, kto w ciągu 30 dni nie zawiadomi starosty (podległego mu wydziału komunikacji) o sprzedaży lub kupnie pojazdu zarejestrowanego w Polsce, zapłaci karę w wysokości od 200 do nawet 1000 złotych. Kary pieniężne będą nakładane w drodze decyzji administracyjnej przez starostów i będą stanowiły dochód powiatu.

Ukarane mogą być nie tylko osoby fizyczne, ale także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne. Co istotne, obowiązek zgłoszenia leży po dwóch stronach umowy, czyli zarówno kupujący samochód (nowy właściciel), jak i sprzedający (były właściciel) musi poinformować o nabyciu pojazdu lub jego zbyciu. Termin 30 dni dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce obowiązuje od daty sprzedaży.

Natomiast dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy termin 30 dni liczy się od daty sprowadzenia do Polski. Zatem przy nabyciu pojazdu od pośrednika należy dokładnie sprawdzić kiedy mija 30 dni, gdyż jeśli kupujemy niezarejestrowany samochód po 28 dniach od momentu przekroczenia granicy naszego kraju, to według ustawy pozostały nam jako nowym właścicielom tylko 2 dni na jego rejestrację. Obowiązek rejestracji będzie więc ciążył na osobie, która jest właścicielem pojazdu w chwili upływu 30-dniowego okresu od daty jego sprowadzenia do kraju.

Podsumowując, właściciel będzie miał 30 dni na rejestrację pojazdu, zgłoszenie zbycia lub nabycia licząc od daty:

  • sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego UE,
  • sprzedaży pojazdu zarejestrowanego na obszarze Polski,
  • zakupu pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski.

Przepisy te nie dotyczą pojazdów nowych zakupionych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz pojazdów sprowadzonych spoza państw członkowskich Unii Europejskiej.

Taki instrument prawny ma przyczynić się do poprawy przestrzegania przez właścicieli pojazdów obowiązku rejestracji pojazdu w określonym terminie czy też ustawowego terminu zawiadomienia o nabyciu i zbyciu pojazdu.

red. pg

1 komentarz

  1. Tomaszek Odpowiedz

    Aby uniknąć kar, należałoby zgodnie z prawem o ruchu drogowym, zawiadomić organ rejestracji o nabyciu pojazdu. Nabycie pojazdu nie jest równoważne z rejestracją pojazdu gdyż samą rejestrację dokonuje się na wniosek właściciela. Inna sprawa czy pózniej nie będzie kary za nie zgłoszenie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym (w tym wypadku danych właściciela)

    Tutaj mozna pobrać wzór zawiadomienia o nabyciu pojazdu.
    http://www.autownioski.pl/zawiadomienie-o-nabyciu-pojazdu.php

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *