RN
TwitterFacebook

Kraj: Sejm przyjął ustawę o dodatku solidarnościowym i tarczę antykryzysową 4.0.

Sejm przyjął wczoraj kolejne ustawy, która mają łagodzić negatywne skutki pandemii koronawirusa w Polsce. Posłowie głosowali nad ustawą o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 oraz czwartą wersją tarczy antykryzysowej.

Zgodnie z prezydenckim projektem dot. dodatku solidarnościowego świadczenie mają otrzymać osoby, które utraciły pracę na skutek epidemii koronawirusa w Polsce. Za ustawą w trzecim czytaniu głosowało 430 posłów, 15 było przeciw, a wstrzymało się 9.

Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta mówił w Sejmie, że dodatek solidarnościowy ma za zadanie walkę z ekonomicznymi i społecznymi skutkami epidemii, a przedstawiona inicjatywa stanowi uzupełnienie rozwiązań przyjętych w ramach tarczy antykryzysowej.

– Omawiany projekt ma dwa zasadnicze cele. Po pierwsze, ustanawia wsparcie dla osób, które straciły pracę ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym epidemią Covid-19. Po drugie, projektowana ustawa na stałe podnosi wysokość zasiłku dla bezrobotnych – mówił w Sejmie zastępca szefa Kancelarii Prezydenta.

Dodatek solidarnościowy ma być świadczeniem przyznawanym maksymalnie na trzy miesiące, od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku. Dodatek wynoszący 1400 złotych miesięcznie będzie przysługiwał osobom, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, i z którymi umowa ta została po 31 marca 2020 roku, rozwiązana przez pracodawcę albo uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Dodatek solidarnościowy nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz potrąceniom i egzekucji.

W projekcie zaproponowano również podniesienie kwoty zasiłku dla bezrobotnych do 1200 złotych w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku. W okresie kolejnych dni kwota zasiłku miałaby wzrosnąć do 942,30 złotych. Podwyższenie zasiłku planowane jest od 1 września 2020 roku.

Sejm przyjął również kolejną odsłonę rządowego pakietu wsparcia w związku z epidemią koronawirusa. Tarcza antykryzysowa 4.0. przewiduje między innymi dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm, które są w trudnej sytuacji finansowej. Przedsiębiorcy będą mogli zaciągnąć kredyt w banku komercyjnym lub spółdzielczym, a do odsetek dopłaci państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego.

W trzecim czytaniu za przyjęciem projektu ustawy głosowało 228 posłów, przeciw było 189, a wstrzymało się 38.Nowa tarcza antykryzysowa zakłada też przepisy antyprzejęciowe, osłonę dla samorządów i ułatwienia w prawie zamówień publicznych. Projekt zakłada między innymi uruchomienie ponad 560 milionów złotych dopłat do odsetek kredytów dla firm, które wpadły w kłopoty przez epidemię koronawirusa. Rząd proponuje też ułatwienia w realizacji zamówień publicznych, ochronę przed przejęciem spółek przez podmioty spoza Unii Europejskiej, ułatwienie dostępu do wakacji kredytowych i pakiet osłonowy dla samorządów. Projekt przewiduje też, że przedsiębiorcy, u których wystąpił wzrost kosztów zatrudnienia będą mieli możliwość obniżenia pensji pracowników o połowę lub obniżenie wymiaru czasu pracy o 20 procent do 12 miesięcy po zakończeniu stanu epidemii. Warunkiem obniżenia pensji będzie znaczący wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń. Rządowy projekt przewiduje również wydłużenie do 28 czerwca prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców i opiekunów. Dotychczas zasiłek ten był przewidziany do 14 czerwca.

W toku prac posłowie opozycji krytykowali zapisy rządowej ustawy oceniając je jako zbyt skomplikowane i nieskuteczne. Przedstawiciele rządu odpowiadali, że pomoc do przedsiębiorców musi trafiać szybko, dlatego część przepisów trzeba było poprawiać. –

Myślę, że to się wszystkim opłaciło. Opłaciło się polskiemu rynkowi i pracownikommówiła w Sejmie wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

IAR

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *