RN
TwitterFacebook

Kult Dzieciątka Jezus

Kult maleńkiej Dzieciny narodzonej w betlejemskim żłobie jest niezwykle żywy. W kościołach rozsianych po całym świecie pielgrzymi modlą się do Nowonarodzonego o potrzebne łaski, a Jego imię patronuje wielu zakonom i szpitalom.

Pierwsze wzmianki

Pierwsze ślady kultu Dzieciątka Jezus możemy odnaleźć już na kartach ksiąg Nowego Testamentu. Niewątpliwie Jego czcicielami byli Matka Boża oraz św. Józef. W Ewangelii św. Łukasza czytamy o hołdzie pasterzy (Łk 2, 17), Symeona i prorokini Anny (Łk 2, 25-38), jaki oddali małemu Jezusowi, zaś w Ewangelii św. Mateusza o Mędrcach ze Wschodu, którzy „upadli na twarz i oddali Mu pokłon” (Mt 2, 11). Zapoczątkowane w IV wieku pielgrzymki do Ziemi Świętej upowszechniły się w okresie średniowiecza. Wtedy to tłumy pielgrzymów prócz nawiedzania bazyliki Bożego Grobu w Jerozolimie pielgrzymowały również do Groty Narodzenia w Betlejem, gdzie dzięki staraniom Konstantyna i jego matki św. Heleny została wzniesiona pięcionawowa bazylika. Już w VII wieku w Rzymie czczone były relikwie żłóbka betlejemskiego. Relikwie te zwane Presepe lub Cunabulum Domini („Żłóbek” lub „Kolebka Pana”) składają się z pięciu deszczułek umieszczonych w drogocennym relikwiarzu. Można je zobaczyć w rzymskiej bazylice patriarchalnej Santa Maria Maggiore.

Jasełka św. Franciszka

Ogromne ożywienie kultu Dzieciątka Jezus w XIII wieku zawdzięczamy św. Franciszkowi z Asyżu. To właśnie on wraz ze swoimi współbraćmi jako pierwszy odtworzył w skalnej grocie w Greccio scenerię narodzenia Jezusa i złożenia Go w żłóbku, dając tym samym początek nowym formom kultu, czyli współczesnym jasełkom. Miało to miejsce 24 grudnia 1223 roku. Pod koniec średniowiecza kult Dzieciątka Jezus został upowszechniony w Belgii, Czechach, Holandii i Niemczech oraz w krajach skandynawskich. W okresie Bożego Narodzenia figurki Dzieciątka Jezus stawiano w domach, klasztorach, kaplicach zakonnych i kościołach.

Sanktuaria Dzieciątka Jezus

W średniowieczu powstały też pierwsze sanktuaria Dzieciątka Jezus. Miało to miejsce we francuskim Apt, belgijskim Dinant, bawarskim Altenhohenau, westfalskim Nolzen, bawarskim Reutberg, Salzburgu oraz w Cebu na Filipinach. Jednak za światowe centrum i ognisko kultu Dzieciątka Jezus jest uważany francuski Karmel. Położony w Burgundii, w departamencie Cite-d’Or, 38 km na zachód od Dijon klasztor karmelitanek bosych w Beaune był do XVII wieku najważniejszym ośrodkiem kultu Dzieciątka Jezus w Europie. Po 1655 roku centrum kultu Bożej Dzieciny stała się Praga, w której w kościele pw. Matki Bożej Zwycięskiej na Malej Stranie znajduje się najsłynniejsze sanktuarium Dzieciątka Jezus na świecie. Niewielka, licząca tylko 45 cm figurka praskiego Dzieciątka pochodzi z Hiszpanii i jest dziełem nieznanego szesnastowiecznego artysty. Była własnością rodu Manrique de Lara. W 1628 roku księżniczka Poliksena Lobkowitz, córka Marii Manrique de Lara, ofiarowała figurę karmelitom bosym z klasztoru na Malej Stranie, a w 1655 roku ówczesny biskup Pragi dokonał koronacji Dzieciątka. Praskiej Dziecinie przypisuje się m.in. obronę Pragi w czasie oblężenia szwedzkiego. Praskie Jezulatko zostało wyrzeźbione w drewnie i powleczone woskiem. W lewej dłoni trzyma kulę, symbolizującą świat, prawą zaś unosi w geście błogosławieństwa. Przy kościele znajduje się także Muzeum Dzieciątka Jezus z Pragi, w którym eksponowanych jest ponad 70 sukienek, w jakie ubiera się figurę, oraz liczne wota i dary ofiarowane Dzieciątku Jezus przez wiernych i pielgrzymów. Dla osób, które pragnęły zaznać dobrodziejstwa praskiego Dzieciątka, zaczęto rzeźbić kopie figury, dzięki temu cudowne Dzieciątko Jezus czczone jest nie tylko w Europie, lecz także w Azji, Australii, a zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej. Dzięki oo. karmelitom kult praskiego Dzieciątka został rozpowszechniony na całym świecie, dotarł także do Włoch. Pierwszym miejscem, w którym odprawiano nabożeństwa do Dzieciątka Jezus było Arenzano – miasto we włoskiej prowincji Liguria. To właśnie tam, w ubogim kościółku klasztornym karmelitów ówczesny przeor o. Jan od Krzyża wystawił we wrześniu 1900 roku do publicznego kultu mały obrazek przedstawiający Dzieciątko Jezus z Pragi. Dwa lata później zastąpiono go figurą małego Króla – ufundowaną przez margrabinę Delfinę Gavotti z Savony. W latach 1904-1908 zbudowano nową świątynię – sanktuarium. 7 września 1924 roku odbyła się w Arenzano uroczysta koronacja figury. Podczas bombardowania Arenzano przez hitlerowców w 1944 roku mieszkańcy poprosili Dzieciątko Jezus o opiekę i ochronę, obiecując zarazem, że jeśli nikomu w mieście nic się nie stanie, złożą w Jego lewej dłoni złotą kulę. Wdzięczni za cudowne ocalenie, wypełnili jeszcze w tym samym roku swoją obietnicę. W Polsce najbardziej znane jest sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej, w diecezji tarnowskiej. W miejscowym kościele św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, znajduje się kopia praskiego Dzieciątka. Kult Dzieciątka Jezus zapoczątkował tu miejscowy proboszcz ks. Ignacy Zięba na przełomie XIX i XX wieku. Figura była koronowana w 1908 roku przez bp. Karola Fischera.

Zakony

W Polsce pod patronatem Dzieciątka Jezus powstały różne instytucje dobroczynne. W 1866 roku we Lwowie założono Stowarzyszenie Opieki nad Niemowlętami w celu zakładania oraz utrzymywania żłobków i ochronek. W 1913 roku w archidiecezji poznańskiej erygowano abstynenckie Bractwo Dzieciątka Jezus dla Dzieci Szkolnych. Było ono kierowane przez miejscowego duszpasterza przy współpracy rodziców. Jego celem było również propagowanie kultu Bożej Dzieciny wśród dzieci i rodzin wielkopolskich. Dziś krzewieniem kultu Dzieciątka Jezus zajmują się przede wszystkim zgromadzenia karmelitańskie. To one opiekują się Bractwami Dzieciątka Jezus. Kult Dzieciątka Jezus stał się tak popularny, że zaczęły powstawać zakony, które swoją regułę wzorowały na Najświętszej Osobie Dzieciątka Jezus, takie jak Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, Zgromadzenie Sióstr Świętego Dzieciątka Jezus z Reims, Bracia Misjonarze św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Mali Bracia św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Słudzy Niepokalanego Dzieciątka czy też Synowie Misjonarze Miłości Boskiego Dzieciątka z Pragi. Gorącymi czcicielami małego Jezusa byli też św. Teresa od Dzieciątka Jezus, o. Pio i św. Faustyna. Od Dzieciątka uczyli się pokory, prostoty, ufności i zawierzenia Panu Bogu.

Dzieciątko Jezus od Dobrego Zdrowia

Określenie to ściśle wiąże się z historią, która wydarzyła się w 1942 roku, w meksykańskim miasteczku Morelia. Właśnie tam pewna kobieta chodziła od domu do domu, by sprzedać małą figurkę Dzieciątka Jezus. Trafiła również do domu Guadalupe Calderón Castañeda, która kupiła figurkę dla swojej chrześnicy Róży. Gdy dziewczyna otrzymała figurkę Dzieciątka, wokół zaczęły się dziać niezwykłe rzeczy. Wiele osób, które przyszły ją odwiedzić i przy okazji pomodliły się przed jej figurką, zaczęło odzyskiwać zdrowie, m.in. uleczenie z raka krtani. Jedną z pierwszych czcicielek Dzieciątka była meksykańska lekarka, która namówiła Różę Marię do publicznego wystawienia figurki. Znalazła kościół, uzyskała zgodę Braci Mniejszych Kapucynów i 21 kwietnia 1944 roku zorganizowała pierwsze nabożeństwo adoracyjne. W jego trakcie nałożyła na głowę Dzieciątka malutką koronę. Odtąd 21 dnia każdego miesiąca w jednym z kościołów Morelii odprawia się Mszę św. ku czci Świętego Dzieciątka Dobrego Zdrowia. Sława figurki wkrótce rozszerzyła się poza Morelię i objęła cały Meksyk. Już w 1958 roku położono kamień węgielny pod nowy kościół, który w pięć lat później, w 1963 roku, konsekrowano jako sanktuarium Świętego Dzieciątka Dobrego Zdrowia. Oczywiście znalazła w nim swoją siedzibę święta figurka. W latach 90. ubiegłego wieku kult Dzieciątka Dobrego Zdrowia zaczął rozszerzać się na Stany Zjednoczone. Stamtąd trafił m.in. do Kanady, Irlandii, Chile, Peru, Argentyny, Hiszpanii, Indii i Australii – dziś ok. 50 kościołów jest Mu poświęcone. Wiele szpitali w Polsce i na świecie nosi nazwę Dzieciątka Jezus, a pacjenci za Jego przyczyną modlą się o odzyskanie zdrowia.

Katarzyna Mackiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

nine − 1 =