RN
TwitterFacebook

Małżeństwa z Equipes Notre-Dame w Fatimie

W dniach od 16 do 21 lipca 2018 r. odbyło się w Fatimie XII Międzynarodowe Zgromadzenie Ruchu Equipes Notre-Dame pod hasłem „Pojednanie, znak miłości”. W spotkaniu uczestniczyło ponad 9000 osób: małżeństw, kapłanów – doradców duchowych i biskupów z ponad 80 krajów z pięciu kontynentów. Z Polski na spotkanie przybyło 57 małżeństw i 10 kapłanów, w tej grupie z naszej diecezji 5 małżeństw i 1 kapłan.

Międzynarodowe spotkania ruchu END odbywają się cyklicznie co 6 lat i są największymi spotkaniami małżeństw sakramentalnych na świecie. Tematem przewodnim zgromadzenia była przypowieść o synu marnotrawnym (Łk 15,11-32). Każdego dnia spotykaliśmy się w bazylice Trójcy Przenajświętszej na medytacjach, konferencjach, świadectwach małżeństw i Eucharystii. To wyjątkowe miejsce zapewniało właściwą atmosferę i dogodne warunki dla tak niezwykłego i licznego zgromadzenia. Przekonaliśmy się, będąc wcześniej w Lourdes i Brazylii, że te spotkania wzmacniają komunię i akceptację różnych kultur, czyniąc nas silniejszymi i odważniejszymi w przeżywaniu charyzmatu duchowości małżeńskiej. Czujemy się zdolni do przekraczania granic, słuchania pragnień Ojca i potrzeb ludzi.

16 lipca to dzień przyjazdu do Fatimy, dzień radości ze spotkania z Matką Bożą i tysiącami szczęśliwych małżeństw. Już wtedy w bazylice podczas inauguracji poczuliśmy wielkość, jedność i międzynarodowość naszego ruchu. 1 stycznia 2018 r. ruch END na całym świecie liczył 139820 członków wspieranych przez 10195 doradców duchowych. Wszyscy niezależnie od koloru skóry i narodowości pozdrawiali się i witali serdecznie. Wspólnie zaśpiewaliśmy hymn zgromadzenia: ,,Przez miłość, z miłością, w miłości … kroczyć, celebrować, powracać, świętować. W miłości swojej Kościół dałeś nam: ludzi, którzy jak my są pielgrzymami ku chwale Twojej, niech widzi cały świat, że tu, w ekipie, do nieba podążamy”.

Poranne medytacje na podstawie przypowieści o marnotrawnym synu prowadził ojciec Jose Tolentino Calaca de Mendoneca, rekolekcjonista papieski, teolog portugalski i archiwista biblioteki watykańskiej. Ojciec Tolentino uświadomił nam, że rodzina ciągle ćwiczy się w dawaniu. Dajemy swoim dzieciom życie, czas, aspirację, pewność siebie, wychowanie. Zaznaczył jednak, że prawdziwa miłość jest przestrzenią relacji i ryzyka, w tym kontekście nie należy zapominać, że najważniejszą rzeczą, którą powinniśmy dać swoim dzieciom, jest wolność. W kolejnej medytacji usłyszeliśmy zasadniczą filozofię życia współczesnego świata: unikanie za wszelką cenę cierpienia i maksymalizowanie przyjemności. W małżeństwie roztrwaniamy „nasz majątek”, gdy tracimy siebie z oczu, gdy stajemy się więźniami rutyny, gdy obojętniejemy. Kryzysy są częścią miłości, turbulencje służą też pogłębieniu miłości w rodzinie. Często kryzysy w rodzinie pokazują prawdę o stanie naszych relacji, ale zawsze są błogosławione, gdy przeżywamy je z Bogiem. Wszyscy w rodzinach potrzebujemy przebaczenia, które jest jednostronnym aktem miłości danym drugiemu nawet wtedy, gdy na to nie zasługuje.

W dalszej części rozważań ojciec Tolentino mówił nam o miłosierdziu, które bez nadmiaru miłości nie istnieje. Kto kocha, czeka bezwarunkowo, a zawsze powrót jest ważniejszy niż odejście. Niezwykle cenny w rodzinie jest czas radosnej zabawy. Rodzina jest „fabryką przytulania i świętowania, na miód, a nie na ocet jesteśmy powołani”.

Ważnym momentem każdego dnia był czas świadectw małżeństw z różnych stron świata. Były one tematycznie powiązane z rozważanymi fragmentami Ewangelii. Usłyszeliśmy o dowodach Bożej miłości w życiu małżeństw i rodzin, o sposobach uzdrawiania relacji w rodzinie, o pokonywaniu trudności w przebaczeniu, o miłosierdziu praktykowanym w rodzinie, ekipie i w świecie. Usłyszeliśmy również świadectwa o życiu ojca Henriego Caffarela, założyciela naszego ruchu, z ust osób, które go znały.

Niezwykle owocnym punktem dnia był czas spotkania w mieszanych ekipach międzynarodowych. Mieliśmy okazję poznać bliżej małżeństwa z różnych części świata i podzielić się swoim doświadczeniami życia małżeńskiego, rodzinnego i ekipowego. Każdego dnia dzieliliśmy się tym, jak w naszych rodzinach przeżywamy wolność, roztrwonienie, przebaczenie i jak świętujemy. Uwidoczniła się „niemoc” w relacjach z dziećmi, która powoduje wielkie cierpienie rodziców. Organizatorzy zadbali o to, by bariery językowe nie były problemem w komunikowaniu się.

Z kolei kardynał Ricardo Blazquez, przewodniczący Episkopatu Hiszpanii, mówił o wolności jako wartości wszystkich skarbów. Pełna wolność to zgoda z wolą Bożą. Wolność człowieka buduje się w czasie, gdy człowiek pracuje nad sobą, wtedy się oczyszcza, dążąc do pełni wolności. W ruchu Equipes Notre-Dame pomocne są w tym Punkty Konkretnego Wysiłku, które małżonkowie codziennie realizują. Jedno z małżeństw stwierdziło, iż dialog małżeński powstrzymuje walkę przed jej rozpoczęciem i wspiera miłość. Natomiast częsta spowiedź małżonków daje siłę do kochania i przebaczania. Szczególnym dniem był dla nas 19 lipca, gdy rozważaliśmy słowa: ,,Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę” (Łk 15,17). W oparciu o te słowa wszystkie małżeństwa przeprowadziły dialog małżeński na Placu Modlitwy. Każde małżeństwo otrzymało porcję chleba zawiniętą w ,,płótno zakochanych”, zgodnie z portugalską tradycją. Za pomocą tych symboli przypomnieliśmy sobie, że nawrócenie odbywa się na drodze wspólnoty. Rozpoczyna się w wierze Kościoła, celebrowanej w każdej Eucharystii. Głosi w wierze, że współmałżonek jest narzędziem Boga służącym mojej przemianie, ponieważ oboje posłuszni jesteśmy woli Pana. Świętuje, ponieważ nasz powrót ku miłości oczyszczonej i bardziej autentycznej przybliża nas ku objęciom Boga. Małżonkowie po odmówieniu modlitwy zapraszającej Boga mieli swój własny „scenariusz” dialogu.

Międzynarodowe Zgromadzenie Equipes Notre-Dame było bardzo bogate w różnorodne spotkania, konferencje i wydarzenia kulturalne. 17 lipca przeżyliśmy musical ,,W drodze”, oparty na różnych autentycznych zdarzeniach. Wątkiem przewodnim była historia dwóch osób spotykających się podczas pielgrzymki do Fatimy. Za pośrednictwem tego spotkania odbywamy podróż w czasie i po całym świecie, od Portugalii z lat 40, czasów II wojny światowej, przemierzając Amerykę, Azję i Afrykę, poznajemy prawdziwe historie osób, które w przeszłości pozwoliły się dotknąć Fatimie i które odnalazły drugi oddech w swoim życiu. Oglądając spektakl, widzimy złożoność życia ludzkiego i walkę o zbawienie duszy. Odkrywamy przesłanie fatimskie, które wzywa osoby i rodziny do miłosiernego spotkania tego, który był zagubiony. Mieliśmy okazję poznać różne regiony świata podczas Wystawy Expo. 20 lipca świętowaliśmy na wieczorze radości na stadionie miejskim Fatimy. Różne regiony świata, a wśród nich i Polska, występowały w strojach ludowych. Wspólne tańce i śpiewy skończyły się po północy.

Nie sposób przekazać atmosfery i bogactwa treści tego spotkania w krótkiej relacji. Cały czas nam towarzyszyła obecność Maryi, a w szczególny sposób, gdy szliśmy szlakiem pasterzy, a także podczas modlitwy różańcowej i procesji fatimskiej. Wzięliśmy udział w programie liturgicznym fatimskiego sanktuarium, rozważając bolesną część różańca, który odmawiany jest codziennie w kaplicy objawień. W naszych sercach pracują ciągle słowa z Ewangelii św. Łukasza (15,11-32). Modlimy się, by Matka Boża Fatimska uratowała małżeństwa, które korzystając ze źle pojętej wolności, roztrwaniają swój największy majątek –miłość. Niech powrócą do domu miłosiernego Ojca, który ciągle czeka, by przywrócić im synowską godność. Z racji XII Zgromadzenia Ruchu Equipes Notre-Dame papież Franciszek skierował do małżonków przesłanie o nieskończonej miłości Boga. W oczach Jezusa nikt nie jest stracony na zawsze, są tylko ludzie, którzy muszą być jeszcze znalezieni i Jezus popycha nas, byśmy szli i ich szukali. Papież zachęcał do szczerego wyznania Bogu swych grzechów i swego zagubienia. Mamy nadzieją, że owoce tego spotkania będą w nas trwały.

Janina i Janusz Jarnutowscy
Wiesia i Krzysztof Staniszewscy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *