RN
TwitterFacebook

Mazowsze. Ponad 12 mln zł na wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

W ramach programu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19″ przeznaczono 12, 2 mln zł dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo- wychowawczych.  Zakupiono i przekazano 5 128 sztuk sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Wyposażono też miejsca kwarantanny i przekazano środki do dezynfekcji. Łącznie z programu skorzystało 12 368 osób. Cel projektu to zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

W ramach Programu Wojewoda Mazowiecki podpisał umowy z 42 powiatami z województwa mazowieckiego. Wsparcie otrzymało 3 667 rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz 130 placówek opiekuńczo-wychowawczych).

Zakupiono i przekazano wychowankom pieczy zastępczej:

– 3 446 sztuk sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;

– 1 600 sztuk sprzętu multimedialnego;

– 82 oprogramowania dla dzieci  z niepełnosprawnością.

Ponadto wyposażono 142 miejsca kwarantanny/izolacji, a 12 222 osobom przekazano maseczki, rękawiczki i środki dezynfekujące. Ogółem wsparciem objęto 12 368 osób (wychowanków, rodziców zastępczych, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz pracowników rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej).

–  Wiele rodzin, również zastępczych zostało dotkniętych sytuacją związaną z epidemią koronawirusaDzięki programowi „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19″ mogliśmy wyrównać szanse edukacyjne, tak aby brak odpowiedniego sprzętu nie był przeszkodą do uczestnictwa w zdalnej nauce – mówi Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Cel Programu realizowano poprzez:

a)   zakup wyposażenia  na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością);

b)   zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki  z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych);

c)  zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19″ realizowano w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pomiędzy Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej – Liderem Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19″ a Wojewodą Mazowieckim – Partnerem Projektu, została zawarta umowa partnerska na rzecz jego realizacji. Następnie Wojewoda zawierał umowy z powiatami. Dla województwa mazowieckiego przewidziano ponad 14,1 mln zł. Powiaty dokonały zakupów na kwotę 12 268 714, 88 zł.

Pieczą zastępczą (dane na 30.06.2020 r.) objętych było ogółem 7 707 dzieci, w tym 5 974 w rodzinnej pieczy zastępczej.

MUW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

5 × two =