RN
TwitterFacebook

Ministerstwo rodziny: Kończy się termin składania wniosków do programu Maluch Plus

Do 13 listopada 2019 roku w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim można składać oferty w ramach nowej edycji programu „Maluch+”. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej łącznie przeznaczy na ten cel 400 mln zł.

„Maluch+” to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów. Adresatami programu są samorządy – w szczególności gminy – a także osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Środki mogą być przeznaczane na tworzenie oraz utrzymanie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów.

Program składa się z trzech modułów:
Moduł 1 (dla jst) – utworzenie w 2020 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc:

  • moduł 1a – dofinansowywane będą zadania na terenie tych gmin, gdzie nie funkcjonują utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego żłobki lub kluby dziecięce, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20 proc. dzieci w rocznikach 1–2 w gminie i wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza 3 mln zł (warunki muszą być spełnione łącznie);
  • moduł 1b – dofinansowywane będą zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:

1) funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce samorządowe i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł lub
2) nie funkcjonowały samorządowe żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20 proc. dzieci w rocznikach 1–2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;

Moduł 2 (dla jst): zapewnienie w 2020 r. funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez jst z udziałem wcześniejszych edycji programu „MALUCH”;
Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst): utworzenie w 2020 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
W modułach 1 i 2 przewiduje się wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2020 r.

  • Na pytania związane ze składaniem ofert odpowiadają pracownicy MUW pod numerami telefonów:
    22 695 63 40 – moduł 1 i 2 w godzinach pracy urzędu
    22 695 64 09 – moduł 3 – jedynie we wtorki i czwartki w godzinach pracy urzędu

MRPiPS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

4 × 2 =