RN
TwitterFacebook

Modlitwa za małżeństwa

Dzisiejsze czytania mszalne są dla nas sposobnością do refleksji na temat małżeństwa. W rozmowie z faryzeuszami Jezus porusza sprawę związku małżeńskiego dwojga osób i ukazuje głęboką więź, która łączy osoby, które zawierają taki związek i mówi jednocześnie o tym, że ta więź jest wpisana w myśl Bożą dotyczącą stworzenia człowieka: „Bóg «stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem»”. Nikt i nic nie jest w stanie rozdzielić tych, których – jak wierzymy – prawdziwie „Bóg złączył”.

Temat tak ważny i tak bogaty jest na pewno mobilizacją do modlitwy w intencji współczesnych małżonków. Dotyczy to osobistej modlitwy tych, którzy sami są małżeństwem, bez względu na to ile czasu minęło od momentu złożenia małżeńskiej przysięgi. Trzeba ciągle na nowo prosić o Boże błogosławieństwo dla tej wspólnej drogi życiowej, dla jej codziennej realizacji. Dzieci w swej modlitwie powinny prosić o potrzebne laski dla swoich rodziców – a rodzice, których dzieci zawarły już związek małżeński powinni także polecać ich w swoich prośbach kierowanych do Boga.

Możemy szerzej spojrzeć i powiedzieć, że jak najbardziej właściwą rzeczą dla uczniów Chrystusowych byłoby postanowienie modlitwy w intencji małżonków w ogóle. Uczestnicząc w liturgii sakramentu małżeństwa polecamy Panu Bogu młodych ludzi ślubujących sobie „miłość, wierność, uczciwość małżeńską” i prosimy o potrzebne łaski dla nowej rodziny. Jednak pięknym prezentem dla nich ze strony zaproszonych gości na pewno byłoby, by o nich pamiętać nie tylko podczas samej uroczystej liturgii – ale także w kolejnych dniach i latach ciągle na nowo powierzać ich Bogu (np. w dniu rocznicy zawarcia sakramentalnego związku).

Prawdą jest też i to, że wiele małżeństw przeżywa różnego rodzaju trudności. Nie sposób tu wyliczyć w szczegółach te wszystkie problemy i przeciwności przed którymi stają małżonkowie żyjący w XXI wieku. Są to sytuacje, których sami doświadczamy w naszych rodzinnych domach bądź w domach osób nam bliskich: krewnych, przyjaciół, sąsiadów. Są to problemy, które maja swe źródło w różnego rodzaju ludzkich słabościach – ale też wynikają nieraz z sytuacji niezależnych od człowieka. W każdej z tych sytuacji jednak na pewno jest potrzebna nasza modlitwa w intencji tych ludzi, by potrafili z Bożą pomocą rozwiązać stojące przed nimi problemy. Zapewne lepsze dla ich wsparciem będzie nasze orędownictwo w ich intencji przed Bogiem niż ludzkie gadanie w formie plotek czy obmowy…

Patrząc z takiej perspektywy na małżeństwo musimy dostrzec jeszcze jedną płaszczyznę, na której powinna się pojawić nasza troska wyrażona w modlitwie. Powinniśmy Panu Bogu polecać młodych ludzi przygotowujących się do zawarcia małżeństwa. Prosić trzeba, by każda taka młoda osoba z Bożą pomocą właściwe rozeznała decyzję wyboru tej drugiej osoby, której będzie składać swe małżeńskie ślubowanie – i od której także przyjmie słowa małżeńskiej przysięgi. Prośmy też, by ci młodzi ludzie potrafili właściwe rozumieć znaczenie i wagę poszczególnych słów swego małżeńskiego ślubowania. Oby czas przygotowania do zawarcia małżeństwa, czas dorastania i uczestnictwa w katechezie szkolnej – a potem czas narzeczeństwa i uczestnictwa w tych formach bezpośredniego przygotowania do tego ważnego dnia w ich życiu, które są dla nich przewidziane – był czasem właściwego zgłębiania tego, do czego się przygotowują.

Jakże ważną jest rzeczą poznawanie tego, czym jest małżeństwo według Bożego zamysłu. Obyśmy potrafili coraz bardziej wchodzić w rozumienie tej Bożej myśli. Nasza modlitewna prośba wytrwale zanoszona do Chrystusa niech wyprasza Jego pomoc w rozumieniu tego zamysłu dla nas samych, dla każdej osoby żyjącej w małżeństwie i dla każdego przygotowującego się do jego zawarcia.

Ks. Jan Krupka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *