RN
TwitterFacebook

Modlitwa zranionego Kościoła

Wielki Post to czas szczególnej refleksji nad życiem, nawróceniem. Podejmowane postanowienia mają uczynić nas lepszymi, bardziej bożymi na wzór Mistrza z Nazaretu, ponieważ „w Jego ranach jest nasze uzdrowienie” (por Iz 53, 5), zarówno fizyczne, jak i duchowe. Kościoły i kaplice wypełnią się wiernymi, którzy w różnych intencjach będą ofiarowywali swój udział w nabożeństwach Drogi krzyżowej i Gorzkich żali. Nie będzie to wynikało z tradycji, ale i z przywiązania do Chrystusa i troski o dobro Kościoła.

Odpowiedź na prośbę Ojca Świętego

Papieża Franciszek zwrócił się 30 czerwca 2015 r. z apelem do krajowych konferencji biskupich o zorganizowanie w poszczególnych krajach Dni Modlitwy i Pokuty za grzechy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich. Na 380. Zebraniu Plenarnym w Płocku 2018 r. ustalono, że takim dniem będzie pierwszy piątek pokutnego okresu w Kościele. W tym roku będzie 28 lutego. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik podkreśla w jednej ze swoich wypowiedzi, że „dzień modlitwy i postu za grzech wykorzystywania seksualnego nieletnich jest kontynuacją poprzednich inicjatyw modlitewnych. Pierwsza w Polsce liturgia pokutna za grzechy i przestępstwa wykorzystywania seksualnego w Kościele miała miejsce w 2014 r.”. Wydarzenie odbyło się w czerwcu w jezuickiej bazylice pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie. W nabożeństwie uczestniczyli m.in. prymas Polski abp Wojciech Polak, ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore i ówczesny metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz.

List do ludu

Ojciec święty 20 sierpnia 2018 r. skierował do wszystkich dokument zatytułowany „List do ludu”. Zacytował w nim słowa ówczesnego kard. Ratzingera, kiedy podczas Drogi krzyżowej w 2005 r. dołączył do krzyku bólu tak wielu ofiar i głośno powiedział: „Ile brudu jest w Kościele, i to właśnie wśród tych, którzy poprzez kapłaństwo powinni należeć całkowicie do Niego! Ileż pychy i samouwielbienia! Jak mało cenimy sobie sakrament pojednania, w którym On czeka, by nas podźwignąć z upadków! To wszystko jest obecne w Jego męce. Zdrada uczniów, niegodne przyjmowanie Jego Ciała i Krwi jest z pewnością największym bólem, który przeszywa serce Zbawiciela. Nie pozostaje nam nic innego, jak z głębi duszy wołać do Niego Kyrie, eleison – Panie, ratuj! (por. Mt 8, 25)”. Biskup Rzymu zachęca w nim święty lud Boży do podjęcia modlitwy, pokuty i postu, dzięki którym zostaną rozbudzone sumienia i pojawi się troska, „aby nigdy więcej nie dochodziło do wszelkiego rodzaju i postaci nadużyć”. Zaznacza, że „pokuta i modlitwa pomogą nam uwrażliwić nasze oczy i serce na cierpienia innych oraz na pokonanie żądzy panowania i posiadania, które tak często stają się źródłem tego zła. Niech post i modlitwa otwierają nasze uszy na milczące cierpienie dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Niech post obdarzy nas głodem i pragnieniem sprawiedliwości i skłoni nas do podążania w prawdzie, wspierając wszystkie postępowania sądowe, które byłyby niezbędne. Chodzi o post, który nami wstrząśnie i poprowadzi nas do zaangażowania się w prawdę i miłość ze wszystkimi ludźmi dobrej woli i z całym społeczeństwem, aby walczyć z wszelkiego rodzaju nadużyciami władzy, seksualnymi i sumienia”. Aby nie pobłądzić w życiu, nie zranić człowieka przez przestępstwo, wskazuje papież na Maryję, która stała i patrzyła na Golgocie na swego Syna wiszącego na krzyżu. „Maryja potrafiła stać u stóp krzyża swego Syna. Nie uczyniła tego w byle jaki sposób, ale stała mocno na nogach i obok krzyża. Tą postawą wyraża swój sposób bycia w życiu. Kiedy doświadczamy pustki wywołanej przez te rany Kościoła, dobrze będzie nam wraz z Marią „przykładać się bardziej do modlitwy”, starając się wzrastać bardziej w miłości i wierności wobec Kościoła. Ona, pierwsza uczennica, uczy nas wszystkich, jak powinniśmy postępować w obliczu cierpienia niewinnych, bez uników i małoduszności. Patrzenie na Maryję oznacza uczenie się odkrywania, gdzie i jak musi stać uczeń Chrystusa”.

Fundacja Świętego Józefa

Wraz z początkiem roku zainicjowała działalność Fundacja Świętego Józefa, powołana przez Konferencję Episkopatu Polski jako dzieło pomocy i wsparcia dla osób wykorzystanych seksualnie w dzieciństwie lub młodości we wspólnocie Kościoła. Arcybiskup Wojciech Polak, który jest delegatem KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży i przewodniczącym Rady Fundacji, w rozmowie z KAI wyjaśnił, że celem Fundacji będzie finansowanie bądź dofinansowywanie różnej pomocy udzielanej osobom skrzywdzonym, a nie bezpośrednia pomoc finansowa. Osoby pokrzywdzone będą „mogły uzyskać realną, profesjonalną i skuteczną pomoc psychologiczną, terapeutyczną, medyczną czy prawną, poprzez instrumenty, które są w rękach Kościoła”.

Modlitwa św. s. Faustyny

O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie.

Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana – bo Ty wszystko możesz. Amen.  (Dz 1052)

xRSz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *