TwitterFacebook

Nie ma Eucharystii bez czynów miłosierdzia. Msza Wieczerzy Pańskiej w łomżyńskiej Katedrze [FOTO]

Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się w Kościele Triduum Paschalne. Uroczystej liturgii w katedrze łomżyńskiej przewodniczył biskup łomżyński Janusz Stepnowski. We wspólnej Eucharystii uczestniczyli kapłani, pracujący w Instytucjach Centralnych Diecezji, Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży, parafii św. Michała Archanioła oraz księża emeryci, na co dzień wspomagający duszpasterzy parafii katedralnej.

Witając wszystkich, którzy przybyli na wieczorną liturgię, pasterz diecezji zwrócił uwagę, iż będą świadkami dzieła miłosierdzia, jak nazwał gest obmycia nóg dwunastu mężczyznom.

Witam Panów, przedstawicieli różnych ruchów, które są obecne w naszym mieście, czy naszej diecezji, którzy będą, tak jak tych dwunastu w wieczerniku, świadkami miłosierdzia i miłości Jezusa Chrystusamówił biskup.

W swojej homilii nawiązał do dzisiejszych czytań i wskazał na pamiątki, które mamy. Te osobiste jak i te, które wskazują na historię naszego miasta. Pamiątki są po to, aby nam ciągle przypominać naszą tożsamość, nasze powołanie i naszą misję w tym konkretnym świecie, w tym XXI wiekumówił bp. Janusz.

I podobnie jest z Eucharystią – mówił pasterz diecezji. Św. Paweł ma świadomość, że słowa dotyczące Eucharystii ma przekazać następnym pokoleniom, aby nie zapomniały co to jest Eucharystia. Ten opis Pawłowy, jeśli chodzi o Eucharystię, jest bardzo prosty. Zawarty tylko w krótkich zdaniach, Abyśmy nie zapomnieli, że istnieje Eucharystia, abyśmy nie zapomnieli, że naszą tożsamością jest tożsamość chrześcijańska, abyśmy, przez udział w Eucharystii, odkrywali naszą chrześcijańską misję.

Pasterz diecezji zwrócił uwagę na znaczenie dzisiejszej liturgii, którą sprawujemy co roku. Nasza pamięć jest ulotna. Możemy zapomnieć pewne daty. I ta dzisiejsza wieczerza jest przypomnieniem, że Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii, że ustanowił ten sakrament dla nas, abyśmy pamiętali. Ale co pamiętali? Pamiętali dar jego miłości i miłosierdzia, bo to jest najważniejszym elementem w sakramencie Eucharystii – mówił biskup Janusz.

Wprowadzając w gest obmycia nóg przypomniał, że jego opis znajduje się w Ewangelii wg św. Jana, ale św. Jan nigdy nie przytoczył słów tak, jak je spisał św. Paweł w Liście do Koryntian – mówił biskup. Dla św. Jana tą Eucharystią jest obmywanie nóg. Są to dzieła miłosierdzia, które pełnimy.

Biskup zaznaczył, że pełne uczestnictwo w Eucharystii wymaga od nas miłości i miłosierdzia. Jeśli nasze serce jest z lodu – mówił biskup – czy jest głazem, jakie jest to uczestnictwo w Eucharystii. Uczestnictwo w Eucharystii i przyjęcie Komunii św. pociąga za sobą miłosierdzie i miłość do drugiego człowieka. Przez Ewangelię Janową Chrystus chciał nam ukazać, że Eucharystia, obok sakramentu, który spełnia się na ołtarzu, to też miłość do drugiego człowieka. Chrystus zaprasza nas wszystkich abyśmy okazywali sobie te dzieła miłości i miłosierdzia. Zaprasza mężów, aby np. przez kwiaty mieli okazję podziękować swojej żonie za jej miłość i troskę. Zaprasza też i dzieci, te starsze i te młodsze, aby były wdzięczne swoim rodzicom. Chrystus zaprasza też nas do tego, aby w modlitwie pamiętać o tych, którzy odeszli już na zawsze. I to też jest dzieło miłosierdzia i wdzięczności w stosunku do tych, których już nie ma – mówił bp Stepnowski.

Biskup przypomniał, że w wielu domach gest obmycia nóg dokonuje się nieustannie, kiedy żona troszczy się o swojego męża czy odwrotnie. Są też takie domy, w których rodzice poświęcają się dla chorych dzieci. To są większe gesty miłości niż te, które za chwilę spełnię tu przy Chrystusowym ołtarzu. Nie ma Eucharystii bez czynów miłosierdzia. A te czyny miłosierdzia znajdują swoje dopełnienie w Eucharystii.

Kończąc swoją homilię biskup Janusz wskazał czym jest Eucharystia – jest w pewnym sensie pamiątką, ale nie jest taką pamiątką jak opis pamiątki paschalnej narodu wybranego. Eucharystia to Chrystus żywy i prawdziwy który przychodzi na ołtarz i obecny jest pośród nas. Eucharystia to misterium naszego zbawienia. To misterium męki, śmierci ale też zmartwychwstania Chrystusa – mówił bp Janusz.

Po homilii nastąpił obrzęd umycia nóg. Biskup Janusz Stepnowski umył nogi 12 mężczyznom, zaangażowanym w ruchach charyzmatycznych w naszej diecezji. A ponieważ Wielki Czwartek to dzień poświęcony również kapłanom, to po komunii św. życzenia wszystkim kapłanom złożyli, w imieniu całej parafii, przedstawiciele wspólnoty Theoforos.

Na zakończenie Mszy Wieczerzy Pańskiej w uroczystej procesji przeniesiono Najświętszy Sakrament do tzw. ciemnicy. To pamiątka uwięzienia Chrystusa.

Od tej momentu dzwony zostały zastąpione kołatkami, a z ołtarza zostały ściągnięte obrus i świece. Ogołocony ołtarz ma przypominać odarcie Chrystusa z szat i będzie pozbawiony wszelkich ozdób aż do Wigilii Paschalnej.

Joanna Ekstowicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *