TwitterFacebook

Nowe składki ZUS na 2020 rok

Znamy już nowe składki ZUS, jakie obowiązywać będą przedsiębiorców w 2020 roku. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą składki o 9,7% wyższe niż w roku 2019. Tym samym, comiesięczna danina na rzecz ZUS wyniesie prawie 1 500 zł.

Od stycznia 2019 roku obowiązują znowelizowane przepisy, zgodnie z którymi najmniejsze firmy mają prawo do rezygnacji z opłacania ryczałtowych składek ZUS i przejścia na system składek uzależnionych od wysokości przychodu. Osoby, które spełniają warunki do opłacania takich niższych składek, będą mogły w przyszłym roku skorzystać z wyższego limitu przychodów niż w roku obecnym.

Osoby, które nie spełniają warunków umożliwiających opłacanie składek ZUS od przychodu, będą jednak zmuszone do dalszego opłacania standardowych składek ZUS w ryczałtowej wysokości. A składki te w przyszłym roku wzrosną aż o 10%.

W ostatnich dniach rząd przyjął założenia do projektu budżetu na rok 2020. Z dokumentu opublikowanego przez ministerstwo finansów możemy dowiedzieć się m.in. o tym, na jakim poziomie ustalona została wartość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na rok 2020. To właśnie poziom tego prognozowanego wynagrodzenia decyduje o tym, jak wysokie będą składki ZUS płacone przez przedsiębiorców w kolejnym roku. Podstawa wymiaru składek kalkulowana jest bowiem jako 60% tego przewidywanego wynagrodzenia.

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne na 2020 rok zostało przyjęte na poziomie znacznie wyższym niż w roku 2019. Wzrosło ono z 4 765 zł w roku 2019 do aż 5 227 zł w roku 2020. Podstawę wymiaru składek ZUS stanowić będzie 60% tej kwoty czyli 3 136,20 zł.

Tak duży wzrost wartości bazowej oznacza również wysoki wzrost składek ZUS na rok 2020. I tak, minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2020 wynosić będą odpowiednio:

Składki ZUS na 2020 rok Wzrost w stosunku do roku 2019
    Składka emerytalna 612,19 zł wzrost o 54,11 zł
    Składka rentowa 250,90 zł  wzrost o 22,18 zł
    Składka chorobowa   76,84 zł wzrost o   6,79 zł
    Składka wypadkowa   52,37 zł wzrost o   4,62 zł
    Składka na Fundusz Pracy   76,84 zł wzrost o   6,79 zł
Łącznie składki ZUS bez składki zdrowotnej 1 069,14 zł  wzrost o 94,49 zł

(9,7%)

Na dzień dzisiejszy, znamy jedynie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, a więc wysokość składki emerytalnej, rentowej, wypadkowej i chorobowej oraz składki na Fundusz Pracy. Wciąż nie znamy jednak wysokości nowej składki zdrowotnej.

Łącznie, pełne składki ZUS na rok 2020 (bez składki zdrowotnej) wyniosą 1 069,14 zł wobec 974,65 zł w roku 2019. Oznacza to wzrost o 94,49 zł czyli o 9,7% w stosunku do roku 2019.

Powyższe wartości nie zawierają składki zdrowotnej. Biorąc pod uwagę zmiany wysokości składki zdrowotnej w poprzednich latach, ZUS zakłada, iż w 2020 roku składka zdrowotna wzrośnie do poziomu ok. 375 zł.

Po uwzględnieniu nowej wartości składki zdrowotnej, łączna wartość składek w 2020 roku wyniesie ok. 1 445 zł miesięcznie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *