RN
TwitterFacebook

O problemach wsi i perspektywach jej rozwoju rozmawiano w Białymstoku

O problemach wsi i perspektywach rozwoju obszarów wiejskich rozmawiali w środę (27 czerwca) uczestnicy konferencji, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Na konferencji przedstawiono raport przygotowany przez specjalistów OECD: ,,Przegląd krajowej polityki wobec rozwoju obszarów wiejskich w Polsce”

– Nasze województwo zostało poddane analizie jako jedne z czterech w Polsce. Z punktu widzenia rozwoju naszego regionu poruszane w nim kwestie są bardzo ważne. Zarówno dla zarządu województwa, ale i samorządu ważne jest by rozwój województwa przebiegał równomiernie – podkreślał jeszcze przed konferencją Jerzy Leszczyński, marszałek województwa podlaskiego. – Jeśli chodzi o obszary wiejskie, to bardzo ważne jest, by zatrzymać u nas ludzi młodych, a z drugiej strony trzeba też wspierać rolnictwo, bo jest ono podstawą naszej gospodarki. Na konferencji chcemy się skupić głównie na tym, jak uaktywnić, wzmocnić obszary wiejskie poza dużymi miastami. Mam nadzieję, że wypracujemy wnioski które będą wspierać rozwój województwa – powiedział.

Raport w sprawie województwa podlaskiego przedstawił na konferencji Andrzej Kwieciński z OECD. Z danych zawartych w raporcie wynika, że województwo podlaskie jest wciąż mało dostępne, zarówno jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, kolejową w gminach i województwie, ale także jeśli chodzi o zaopatrzenie energii.

– I tutaj jest widzę największe wyzwanie,bo żeby rozwijać musi być dostępność energii, dróg, internetu. Ważne są i zasoby ludzkie, a więc: podnoszenie kompetencji, dostosowania wykształcenia zawodowego do potrzeb na danym terenie, na co w naszym programie operacyjnym zwracamy uwagę – podkreślał marszałek Jerzy Leszczyński. – I najważniejsze żeby rozwijać obszary wiejskie musi być dobra współpraca między wszystkimi szczeblami. Przygotowując strategię musimy wspólne cele wypracować miedzy gminami, powiatami i rządem.

Wśród innych problemów, z którymi boryka się podlaska wieś raport OECD wymienia między innymi zmniejszenie liczby ludności. I tu najgorzej wypada byłe województwo łomżyńskie. Jest to ponad 8 procent w skali kraju w latach 2001-2016. Do innych problemów eksperci zaliczyli: starzenie się społeczeństwa, migrację osób młodych do miast, czy rozdrobnienie gospodarstw.

Według raportu, właśnie to rozdrobnienie skutkuje ubożeniem majątku rolników, bo z 11 hektarów (i poniżej tego obszaru) bardzo trudno się utrzymać. Eksperci zwrócili uwagę na jeszcze jeden problem. Według danych – w województwie podlaskim 11 procent ludności wsi żyje w ubóstwie.

Z tym założeniem nie zgadza się jeden z obecnych na konferencji samorządowców, Członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, a zarazem wójt gminy Nowe Piekuty Marek Kaczyński.  – Przede wszystkim, po analizie tego raportu uważam, że część danych jest już nieaktualna, bądź częściowo nieaktualna. Chociażby jednym z elementów definiowanych jako słaba strona naszego województwa podaje się ubóstwo na wsi, dość drastyczne, bo aż 11-procentowe. Poziom ubóstwa już nie jest taki jak 3 lub cztery czy pięć lat temu, bo do takich danych ten raport się odnosi. No chociażby tutaj ma na to wpływ program 500 plus, czy wiele innych programów rządowych, które szczególnie w ostatnich latach są dedykowane do ludności wiejskiej, która wcześniej była w takich programach pomijana – mówił. Marek Kaczyński zwrócił też uwagę na jeszcze inne fakty. – Również chcę powiedzieć o braku dostrzegania rzeczywistych potrzeb obszarów wiejskich oddalonych od Białegostoku. Chociażby poprzez to, że oprócz ogólnodostępnych programów, jeszcze dodatkowo i celowo skierowano duże środki dla gmin otaczających Białystok, dla tak zwanego Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Te gminy i tak mają lepsze możliwości. My jako gminy i samorządy oddalone z tego programu nie możemy korzystać. Wiele gmin nie mogło skorzystać z fotowoltaiki. Nowe Piekuty musiały się z tego wycofać, bo wprowadzono podatek od dotacji. To Komisja Europejska go wprowadziła. Podobnie z nowymi ujęciami wody. Te środki są zbyt małe. Obecnie, ze względu na suszę potrzebne są naprawdę większe środki także na nawadnianie pól. Tutaj są ogromne potrzeby, a środki są małe – mówił Marek Kaczyński.

Raport podaje analizę aktualnych trendów dotyczących produkcyjności, innowacji i potencjału na obszarach wiejskich i małych miast, poziomu i rodzaju dostarczanych usług, systemów użytkowania ziemi, planowania przestrzennego oraz jakości życia i stopnia włączenia społecznego.

Celem konferencji było przeanalizowanie rzeczywistych problemów wsi oraz wypracowanie wniosków na przyszłość. Tak, by sytuacja na obszarach wiejskich w kolejnych latach uległa poprawie.

Katarzyna Wasilewska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *