TwitterFacebook

Osiem lat posługi biskupiej bpa Janusza Stepnowskiego

Osiem lat temu 18 grudnia 2011 roku w katedrze łomżyńskiej ks. prał. Janusz Stepnowski, dotychczasowy kierownik biura w Kongregacji ds. Biskupów w Watykanie przyjął z rąk kard. Marca Ouelleta, prefekta Kongregacji ds. Biskupów sakrę biskupią.

Za dewizę biskupią Ksiądz Biskup Janusz przyjął słowa „Gratia et pax” („Łaska i pokój”), które nawiązuje do słów św. Pawła Apostoła: „Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa!” (1 Kor, 1,3). Są to słowa, które Apostoł kieruje do Kościoła, do którego został posłany przez Boga, a który jest mu dobrze znany.

Biskup Janusz Stepnowski urodził się 11 lipca 1958 roku w Ostrołęce, w par. Nawiedzenia NMP – Fara. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży w latach 1979 – 1985. Na początku studiów seminaryjnych został powołany – w ramach represji rządu komunistycznego wobec Kościoła – do służby wojskowej na sześć miesięcy. Mimo tej przeszkody studia ukończył w przewidzianym czasie i otrzymał świecenia kapłańskie z rąk Księdza Biskupa Juliusza Paetza 1 czerwca 1985 r. Po święceniach Biskup Łomżyński skierował księdza neoprezbitera na studia specjalistyczne na Uniwersytecie w Pamplonie w Hiszpanii (Wydział Prawa Kanonicznego), które ks. Janusz Stepnowski ukończył w 1989 r., zdobywając tytuł doktora Prawa Kanonicznego. Od 1 listopada 1989 r. ks. Stepnowski podjął pracę w Watykanie, gdzie zastała go nominacja na Biskupa Łomżyńskiego. Przez dwadzieścia dwa lata posługi w Watykanie, a wcześniej w trakcie hiszpańskich studiów ks. Janusz Stepnowski utrzymywał żywy kontakt z rodzimą diecezją i parafią w Ostrołęce.

Obecnie poza posługą w Diecezji Łomżyńskiej Biskup Janusz Stepnowski jest też Członkiem Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski, Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Prawników oraz Delegatem KEP ds. Kontaktów z ComECE (Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej w Brukseli)

Księdzu Biskupowi w ósmą rocznicę sakry biskupiej życzymy wielu Łask Bożych, zdrowia oraz wytrwałości w trudach codziennej posługi pasterskiej.

Niech Duch Święty otacza swym światłem, miłosierny i łaskawy Pan zawsze strzeże, a Maryja Dziewica otula matczyną opieką. Niech święty Brunon z Kwerfurtu – patron diecezji nieustannie czuwa nad Księdzem Biskupem i wspiera w prowadzeniu wiernych ku Chrystusowi.

Joanna Ekstowicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *