RN
TwitterFacebook

Oświata. O subwencjach na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Wysokość subwencji oświatowej dla samorządów w 2020 roku i planowane podwyżki płac nauczycieli różnią rząd i samorządy. Dyskusja na ten temat była elementem posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Minister edukacji narodowej powiedział, że planowana na przyszły rok subwencja wyniesie 49 miliardów 736 milionów złotych i będzie wyższa o około 6 procent w porównaniu z rokiem 2019. Dariusz Piontkowski dodał, że w ostatnich latach wzrost subwencji jest bardzo wyraźny. Minister powiedział, że gdyby porównać okres jednej kadencji, od końca 2015 do 2020 roku, to subwencja wzrasta o ponad 9 miliardów złotych.

Reprezentujący stronę samorządową Andrzej Porawski powiedział, że – choć subwencja oświatowa rośnie nominalnie – to obejmuje coraz mniejszą część wydatków, które na oświatę ponoszą samorządy. Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wskazał, że w 2016 roku subwencja pokrywała 90 procent wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, natomiast w 2018 roku było 85 procent.

Ta kwota zmniejsza się w stosunku do naszych wydatków, a wynikają one ze wzrostu wynagrodzeń, wzrostu standardów oświatowych i różnych zmian w oświacie – powiedział Porawski.

Minister edukacji Dariusz Piontkowski zwrócił uwagę, że zadania oświatowe finansowane są z trzech źródeł: subwencji, dotacji i dochodów własnych samorządów, które w ostatnich latach także wyraźnie rosną. W latach 2016-2018 dochody jednostek samorządu terytorialnego wzrosły o 38 miliardów złotych, w tym dochody własne o ponad 17 miliardów.

Skoro wzrastają, to mamy prawo oczekiwać – wszyscy obywatele – także ci zainteresowani wysokim poziomem polskiej edukacji, aby proporcjonalnie do wzrostu dochodów własnych samorządu terytorialnego także część oświatowa wzrosła dodał szef MEN.

Szef resortu edukacji poinformował, że planowany podział subwencji oświatowej w 2020 roku uwzględnia m.in. świadczenie „na start” dla nauczycieli, wzrost dotacji dla szkół niepublicznych, większe wsparcie dla małych szkół w mniej zamożnych samorządach oraz specjalne finansowanie kształcenia w szkołach branżowych. Na większe pieniądze będą mogły liczyć szkoły kształcące w kierunkach najbardziej istotnych z punktu widzenia gospodarki oraz w zawodach unikatowych.

Informacyjna Agencja Radiowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *