RN
TwitterFacebook

Podlaska KAS coraz bardziej skuteczna

Wzrost wpływów budżetowych, większa skuteczność kontroli podatkowych i celno-skarbowych, a także kolejne duże ujawnienia to najważniejsze wnioski płynące z podsumowania drugiego roku działania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w województwie podlaskim

Rok 2018 był drugim rokiem działania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), która powstała aby jeszcze skuteczniej zwalczać i zapobiegać przestępczości ekonomicznej oraz profesjonalnie i przyjaźnie obsługiwać podatników, cały czas podnosząc standardy tej obsługi. W województwie podlaskim, bardzo istotnym zadaniem jest także ochrona i obsługa zewnętrznej granicy Unii Europejskiej

Wyższe wpływy, mniej kontroli, szybsze załatwianie spraw

Wysokość wpływów budżetowych z PIT, CIT i VAT w województwie podlaskim w 2018 roku wyniosła 3,188 mld  zł, czyli o 240 mln zł więcej niż rok wcześniej, co daje ponad 8 proc. wzrost. Z roku na rok, kontrole celno-skarbowe prowadzone w województwie podlaskim są coraz bardziej efektywne – spada ich liczba, przy jednoczesnym wzroście wpłat dokonanych w wyniku kontroli, co obrazuje poniższy schemat.

Co więcej, w ostatnim roku wzrosła także trafność kontroli podatkowych, wykazujących wysokość nieuiszczonych należności (uszczupleń) podatkowych, przy mniejszej liczbie takich kontroli.

Na wzrost efektywności kontroli wpływa m.in. lepsza komunikacja i rozbudowane możliwości korzystania z analizy informacji, a także optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów kadrowych i organizacyjnych. Przekłada się to na skuteczne działania w zakresie zwalczania przestępczości ekonomicznej i likwidacji szarej strefy, zarówno w „dużych” sprawach wykrytych przez pracowników i funkcjonariuszy podlaskiej KAS, jak i dotyczących zwalczania szarej strefy w obrocie paliwami, przemytu czy zwalczania nielegalnego hazardu.

Ponadto w 2018 roku Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku wśród wszystkich izb w Polsce najszybciej załatwiała sprawy – średnio 83 dni (średnia w kraju: 198 dni) oraz miała jeden z najwyższych wskaźników merytorycznej poprawności orzecznictwa – 6,95 % uchylonych decyzji (średnia w kraju: 15,03 %).

Działania funkcjonariuszy podlaskiej KAS

W 2018 roku funkcjonariusze celno-skarbowi podlaskiej KAS:

  • Przechwycili ponad 76 milionów sztuk nielegalnych papierosów oraz 30,5 tony nielegalnego tytoniu. Gdyby zatrzymana kontrabanda trafiła do obrotu, Skarb Państwa straciłby z tytułu należności podatkowo-celnych ponad 110 milionów złotych.
  • Zlikwidowali 5 dużych fabryk oraz 2 linie produkcyjne papierosów.
  • Zabezpieczyli 70 nielegalnych automatów do gier hazardowych. Kwota wymierzonych kar pieniężnych organizatorom procederów to ponad 20 milionów złotych.
  • Skontrolowali ponad 67,5 tys. ciężarówek i transportów kolejowych w ramach systemu monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (SENT).
  • Zabezpieczyli ponad 411 tys. szt. podrobionych towarów (kosmetyków, zabawek, odzieży, galanterii).

Podlaska KAS w 2018 roku ujawniła 54 osoby nielegalnie wjeżdżające lub przebywające na terytorium RP, ujawniła obrót twardymi narkotykami, udaremniła przemyt dóbr kultury i nielegalnych farmaceutyków, a także odzyskała 9 skradzionych pojazdów o wartości 1,9 mln zł.

Wsparcie dla podatników

Równolegle do zadań związanych z zapewnieniem wpływów do budżetu państwa oraz zwalczaniem i zapobieganiem przestępczości ekonomicznej, realizowane są inne priorytetowe cele KAS – zapewnienie odpowiedniej jakości obsługi podatników, którzy uczciwie rozliczają się z fiskusem.

W ramach „Wtorków z JPK_VAT”, czyli szkoleń organizowanych dla mikroprzedsiębiorców w związku z wprowadzonym od 1 stycznia 2018 r. obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT, przeprowadzono 118 spotkań, w których wzięło udział ponad 2,3 tys. podatników, głównie mikroprzedsiębiorców, księgowych i przedstawicieli organizacji zrzeszających rolników.

W 2018 roku prowadzone były także akcje edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży: „Akademia Cła i Akcyzy” oraz kampania „Hazard? Nie, dziękuję!”.

KAS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *