RN
TwitterFacebook

Podlaskie. Inauguracja akcji Bezpieczne Wakacje

– Nauka zdalna na pewno była dużym wyzwaniem w szczególności dla uczniów, ale również dla nauczycieli, wychowawców, zaangażowani często byli też rodzice – wszystkim dziękuję za ich wysiłek. Przed nami wakacje – czas wypoczynku dla dzieci i młodzieży, ale powinniśmy pamiętać o bezpieczeństwie – powiedział w czwartek (25.06) podczas konferencji prasowej wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, inaugurując akcję „Bezpiecznie Wakacje”.

Działania wszystkich służb, kuratorium oświaty, inspekcji sanitarnej są ukierunkowane na zachowanie bezpieczeństwa, szczególnie podczas wypoczynku zorganizowanego. W tym roku ze względu na epidemię będzie on wyjątkowy. Organizatorzy muszą pamiętać o dodatkowych zasadach w związku z rygorem sanitarnym – poinformował wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Mimo stanu epidemii, do Podlaskiego Kuratorium Oświaty wpłynęło do tej pory 207 zgłoszeń od organizatorów wypoczynku.

Jest ich mniej niż w latach ubiegłych chociażby z tego powodu, że oprócz przepisów, które obowiązywały organizatorów wypoczynku, są również szczegółowe wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia czy Ministra Edukacji Narodowej, które również muszą zostać spełnione – poinformowała Beata Pietruszka – podlaski kurator oświaty.Dotyczą m.in. liczby uczestników, wyjść poza teren kolonii lub obozu oraz kontaktu z osobami trzecimi.

Podlaskie Kuratorium Oświaty wspiera w tych działaniach organizatorów – przeznaczyło około 100 tysięcy złotych na dofinansowanie wypoczynków zgłoszonych do placówki i prawie 300 tys. zł na zorganizowanie kolonii dla około 200 uczniów z województwa.

Jak co roku apelujemy do rodziców, żeby sprawdzali, czy dana forma wypoczynku została zarejestrowana. MEN prowadzi taką bazę – każdy wypoczynek do niej niezgłoszony jest nielegalny i jego organizator podlega karze grzywny – powiedziała Beata Pietruszka.

Co piąte kolonie, obóz lub półkolonie zostaną skontrolowane przez kuratorium, często przy udziale Sanepidu i policji.

Będziemy prowadzili szeroko zakrojoną akcję edukacyjną wśród uczestników wypoczynków, jak i organizatorów. Zwracam się również z apelem do rodziców, aby poinformowali dzieci o podstawowych zasadach higieny, aby na wypoczynek dzieci jechały już przygotowane – umiały odpowiednio umyć ręce, założyć rękawiczki, jeśli zajdzie taka potrzebamówiła Elżbieta Kraszewska, państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.

Czas wakacji to okres wytężonej pracy również dla policjantów i strażaków, którzy muszą działać na kilku płaszczyznach.

Pierwsza z nich to zapewnienie bezpieczeństwa osobom, które zostają w domach, druga to dojazd na miejsce wypoczynku, a trzecia to już bezpieczny pobyt. Będziemy kontrolowali kolonie i obozy, ale również zadbamy o to, by ruch na podlaskich drogach odbywał się bez zakłóceń – powiedział nadkom. Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Do kontroli miejsc zbiorowego wypoczynku przyłącza się również straż pożarna.

Będziemy zwracali uwagę na zagrożenia, które mogą się ewentualnie pojawić, a w związku z tym również na bezpieczeństwo podczas ewakuacji oraz obecność sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Dochodzi do tego akcja edukacyjna, jesteśmy również przygotowani do podjęcia działań interwencyjnych – poinformował bryg. Marcin Wierel z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Strażacy apelują również o rozwagę i bezpieczeństwo uczestników letniego wypoczynku, szczególnie jeśli chodzi o zagrożenia wynikające z gwałtownie zmieniających się warunków atmosferycznych.

PUW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *