RN
TwitterFacebook

Podlaskie. O edukacji przy okrągłym stole z ministrem

Dyskusja o nauczycielu, uczniu i rodzicu w systemie edukacji oraz jakości edukacji i nowoczesnej szkole – to główne wątki Podlaskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego, które zostaną poruszone 26 sierpnia. W spotkaniu weźmie udział Dariusz Piontkowski, szef MEN. 

Jednym z postulatów zgłoszonym podczas obrad Okrągłego Stołu była idea organizacji Wojewódzkich Okrągłych Stołów Edukacyjnych, którą poparł premier Mateusz Morawiecki. Debaty w regionach będą kontynuacją dotychczasowych rozmów, które odbyły się od kwietnia do czerwca w Warszawie.

26 sierpnia w Białymstoku odbędzie się podlaski okrągły stół edukacyjny z udziałem szefa MEN Dariusza Piontowskiego – zapowiedzieli w środę, 24 sierpnia, na konferencji prasowej wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz podlaska kurator oświaty Beata Pietruszka. Wojewoda podlaski poinformował, że Podlaski Okrągły Stół Edukacyjny będzie jedną z pierwszych tego typu debat, które będą się odbywać we wszystkich województwach.

Mam nadzieję, że efektem debaty regionalnej będzie wyartykułowanie pewnych postulatów do realizacji, np. w formie zmian ustawowych – mówił wojewoda podlaski i dodawał, że celem tej debaty jest wypracowywanie jak najlepszych rozwiązań na przyszłość. Jak zaznaczył wojewoda podlaski, chodzi zarówno o zmiany systemowe, ale też o tematy, które były dyskutowane podczas debaty ogólnopolskiej, takie jak: uczeń w szkole, nowe technologie i innowacje w edukacji, uczniowie i rodzice jako partnerzy w systemie edukacji.

– Chętni do wzięcia udziału w debacie mogą się rejestrować od 14 sierpnia na stronach internetowych Podlaskiego Kuratorium Oświaty i Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiegopoinformowała podlaska kurator oświaty Beata Pietruszka. Dodała, że plan zakłada, iż w obradach okrągłego stołu weźmie udział około 50 osób reprezentujących – jak mówiła – wszystkie środowiska. Ograniczenia wynikają z kwestii technicznych, np. sali. Debata odbędzie się w urzędzie wojewódzkim.

Chcemy zaprosić na tę debatę przedstawicieli – trochę odwzorowując ten skład, który funkcjonował na poziomie ogólnokrajowym – nauczycieli, czy to w formule związkowej, czy to w formule już szkolnej, przedstawicieli kadry kierowniczej placówek oświatowych, (…) przedstawicieli rodziców, uczniów – mówił wojewoda podlaski. Dodał, że nie zabraknie przedstawicieli pracodawców, bo to ważne w kontekście dyskusji o szkolnictwie zawodowym, w debacie mają też wziąć udział np. organizacje społeczne i samorządy.

Do debaty zostaną także zaproszeni przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

PUW/pg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *