RN
TwitterFacebook

Podlaskie. Wojewoda zwiększył dotacje na oświatę

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 12 maja w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 wojewoda podlaski zwiększył dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom i powiatom w zakresie oświaty i wychowania.

Więcej pieniędzy otrzyma 118 podlaskich gmin (łączna kwota zwiększonej dotacji to 7 599 000 zł) i 11 powiatów (łącznie 300 tys. zł).

Te środki, pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

PUW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *