RN
TwitterFacebook

Podlaskie. Wszystkie samorządy złożyły wnioski o wsparcie z Funduszu Inwestycji Lokalnych

132 jednostki samorządu terytorialnego złożyły wnioski o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W poniedziałek (17.08) wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski przekazał Prezesowi Rady Ministrów informację o kwocie wnioskowanego wsparcia ze środków ww. Funduszu.

W związku z § 6 ust. 4 Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego w dniu 17 sierpnia 2020 r. Wojewoda Podlaski przekazał Prezesowi Rady Ministrów zestawienie jednostek samorządu terytorialnego (gmin, miast na prawach powiatu i powiatów) z terenu województwa podlaskiego ubiegających się o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Łączna wysokość wnioskowanego wsparcia wynosi 229.649.569,00 zł.

Największą kwotę wnioskowanych środków wykazały:

  • spośród gmin: Gmina Miejska Augustów (6.321.558,00 zł)
  • spośród miast na prawach powiatu : Miasto Białystok (39.463.900,00 zł)
  • spośród powiatów: Powiat Białostocki (11.305.331,00 zł)

Wnioski o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały złożone przez wszystkie uprawnione do tego jednostki – w ramach naboru przeprowadzonego w okresie od 27 lipca do 10 sierpnia br. – tj. łącznie 132 gminy, miasta na prawach powiatu i powiaty.

Zgodnie z procedurą wskazaną w Uchwale nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, po otrzymaniu informacji od wojewody Prezes Rady Ministrów w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. składa dyspozycję wypłaty środków do właściwego dysponenta, który przekaże środki wojewodzie. Następnie środki zostaną przekazane uprawnionym jednostkom.

PUW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *