RN
TwitterFacebook

Pragniesz świętości? Wyraź to! Konkurs

Trwa nabór prac do XII Międzydiecezjalnego Konkursu Święci i bohaterowie Naszej Ziemi organizowanego przez Szkoły Katolickie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Artystyczne zmagania skierowane są do uczniów szkół podstawowych IV-VI i VII-VIII. Konkurs poświęcamy Prymasowi Tysiąclecia. Mamy przeróżne kategorie – podkreśla dyrektor Bożena Śliwowska.

W kategorii plastycznej uwzględniane są prace wykonane techniką dowolną (malarstwo, kolaż, grafika, techniki mieszane). Oceniana będzie oryginalność ujęcia tematu, wartość artystyczna i trafność przekazu. Można zaczerpnąć z kilku myśli Prymasa Tysiąclecia:

Ludzie mówią czas to pieniądz. Ja mówię inaczej – czas to miłość. Pieniądz jest znikomy, miłość trwa

Dobre czyny rodzą w duszy światłość.

Chrońmy się od pogardy dla człowieka, bo to jest człowiek, aż… człowiek!

Kategoria literacka zakłada stworzenie tekstu poetyckiego lub prozatorskiego mogącego również odnosić się do wcześniej wymienionych myśli Kardynała Wyszyńskiego. Tutaj liczy się oryginalność ujęcia tematu, poprawność językowa, ortografia i kompozycja.

Kategoria multimedialna obejmuje między innymi prezentacje multimedialne złożone z maksymalnie 20 slajdów. Można również stworzyć krótkometrażowy film trwający nie dłużej niż 15 minut.

Wszystkie powinny być zgodne z hasłem głównym Konkursu – Myśli Prymasa Tysiąclecia drogowskazami do świętości współczesnego człowieka. Uczestników zgłaszają szkoły. Następnie młodzi przesyłają prace do 8 maja 2020 r. na adres: Szkoły Katolickie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, ul. Sadowa 12, 18-400 Łomża, z zaznaczeniem odpowiedniej kategorii.

pd / fot. archiwum

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

seven + 14 =