TwitterFacebook

To jedno z najcięższych przestępstw w Kościele. Profanacja Najświętszego Sakramentu w Wyszkowie

Ekskomunika i do dwóch lata pozbawienia wolnością grożą młodemu mężczyźnie, który dokonał profanacji Najświętszego Sakramentu w jednym z wyszkowskich kościołów. (więcej na ten temat znajdziemy TUTAJ) Mężczyzna wszedł na ołtarz i wyjął z tabernakulum konsekrowane hostie, z których cześć zjadł, a cześć rozsypał na podłodze.

Znieważenie Najświętszego Sakramentu należy do najcięższych przestępstw rozumianych przez prawo kanoniczne – mówi w rozmowie z Radiem Nadzieja ks. Jan Krupka rzecznik Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej.

Taki czyn, zgodnie z kanonem 1367 Prawa Kanonicznego na sprawców profanacji nakłada karę ekskomuniki, czyli wykluczenia ze wspólnoty kościelnej. Z takiego grzechu może rozgrzeszyć – i zdjąć ekskomunikę – tylko Stolica Apostolska.

Tak surowa kara jest podyktowana tym, że jako osoby wierzące ze szczególną czcią i szacunkiem odnosimy się do Najświętszego Sakramentu i chcemy, aby także inne osoby ten szacunek wyrażały – mówi ks. Krupka.

Rzecznik Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej zwrócił uwagę, iż Kościół nie ma narzędzi karania, tak jak wymiar sprawiedliwości. Sprawa została zgłoszona policji, a więc to ze strony państwa jest kwestia osądu i ewentualnej kary za zakłócenie porządku czy obrazę uczuć religijnych. Kościół nie ma takich kar, i nie stosuje takich kar jak grzywna czy pozbawienie wolności. Kościół realizuje swoje zadanie na płaszczyźnie duchowej. A więc osoba, która jest ukarana ekskomuniką jest wyłączona z możliwości korzystania z praw osoby wierzącej w Kościele.

Zgodnie z paragrafem 1 kanonu 1331 Kodeksu Prawa Kanonicznego:

„Ekskomunikowanemu zabrania się:
1° jakiegokolwiek udziału posługiwania w sprawowaniu Ofiary eucharystycznej lub w jakichkolwiek innych obrzędach kultu;
2° sprawować sakramenty i sakramentalia oraz przyjmować sakramenty;
3° sprawować kościelne urzędy lub posługi albo jakiekolwiek inne zadania, bądź wykonywać akty rządzenia.”

Tak więc ekskomunika w skutkach powoduje przede wszystkim to, że nie można ani sprawować, ani przyjmować jakichkolwiek sakramentów. Ponadto osoba ekskomunikowana m.in. nie może być chrzestnym czy pełnić funkcji świadka podczas bierzmowania.

Aby jednak kara ekskomuniki obowiązywała muszą być spełnione konkretne przesłanki, m.in. odpowiedni wiek, pełna świadomość, wiedza o karalności danego czynu i wolność od przymusu.

Joanna Ekstowicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *