RN
TwitterFacebook

Przewodniczący PKW: uchwała powoduje, że proces wyborczy rozpoczyna się od nowa

Proces wyborczy rozpoczyna się od nowa – tak o znaczeniu uchwały Państwowej Komisji Wyborczej mówi jej przewodniczący sędzia Sylwester Marciniak. Dokument wydany wieczorem przez PKW stwierdza, że w zarządzonych na 10 maja wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie było możliwości głosowania na kandydatów.

W związku z tym, jak powiedział Polskiemu Radiu Sylwester Marciniak, PKW uznała, że najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zastosowanie przepisu Kodeksu wyborczego, który skutkuje ponownym zarządzeniem wyborów w przypadku zarówno jednego, jak i braku kandydatów – wówczas też nie odbywa się głosowanie.

– Ta uchwała, która – podkreślam – zapadła jednogłośnie, jest ostateczna i podlega doręczeniu marszałkowi Sejmu i opublikowaniu w Dzienniku Ustaw. Ona powoduje, że ten proces wyborczy rozpoczyna się od nowa. W terminie 14 dni od publikacji marszałek Sejmu wyda postanowienie o zarządzeniu wyborów. A następnie w ciągu 60 dni powinny się odbyć wyborypowiedział przewodniczący PKW. Za podjęciem uchwały głosowali członkowie Komisji, zgłoszeni do jej składu zarówno przez rządzących, jak i opozycję.

Sędzia Sylwester Marciniak dodał, że członkowie Komisji uznali, iż wskutek nieodbycia się głosowania, nie ma możliwości wydania uchwały ustalającej jego wynik. Nie ma więc mowy o protestach wyborczych.

Bo to nie jest tego typu uchwała, która podlega zaskarżeniu do Sądu Najwyższego. Tego typu uchwały doręcza się marszałkowi Sejmu i podlegają one publikacji w Dzienniku Ustaw – poinformował szef PKW.

Sędzia Sylwester Marciniak pytany o możliwą datę nowych wyborów, powiedział, że „nie ma żadnych szans” na przeprowadzenie głosowania w maju. Jak powiedział, mamy do czynienia z podobną sytuacją jak w przypadku postanowienia marszałek Sejmu o zarządzeniu wyborów z 5 lutego. Wówczas określono cały kalendarz wyborczy. Różnica dotyczy terminów – teraz datą głosowania będzie dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów.

W lutym marszałek Sejmu była związana przepisem wyznaczającym termin wyborów nie wcześniej niż na 100 i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego prezydenta.

Jednocześnie przewodniczący PKW zaapelował do Sejmu i Senatu o wprowadzenie zmian w prawie w celu zapewnienia „prawidłowego procesu wyborczego”. Jak przypomniał, obecnie Komisja nie ma narzędzi prawnych do przeprowadzenia wyborów, gdyż na mocy artykułu 102 ustawy anty-covidowej, który wszedł w życie 18 kwietnia, szereg przepisów Kodeksu wyborczego oraz uprawnień PKW zostało wyłączonych.

– W tej chwili ustawodawca, czyli Sejm i Senat, powinien podjąć szybko kroki legislacyjne, by zapewnić prawidłowy proces wyborczy – powiedział sędzia Marciniak.
PKW – wbrew wcześniejszym zapowiedziom – nie sporządzi sprawozdania o procesie wyborczym do Sądu Najwyższego.

IAR

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *