TwitterFacebook

Radosne spotkanie oazowiczów wszystkich pokoleń z posłaniem na letnie rekolekcje [FOTO]

Tam gdzie jest biskup, tam jest Kościół. W Uroczystość Trójcy Przenajświętszej gromadzi nas naprawdę bardzo dużo różnego rodzaju wydarzeń liturgicznych i poza liturgicznych, które ukazują nam jedność. Gromadzimy się pod przewodnictwem biskupa, a więc tworzymy Kościół – mówił ks. Dawid Kulesza moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie w trakcie wprowadzenia do Mszy świętej, podczas której bp Tadeusz Bronakowski dokonał rozesłania animatorów i moderatorów do posługi na letnich rekolekcjach oazowych.

Około trzystu osób uczestniczyło w Drozdowie w wyjątkowym spotkaniu, łączącym w sobie aż trzy wydarzenia: zakończenie roku pracy formacyjnej w Domowym Kościele, rozesłanie animatorów i moderatorów oraz III Dzień Wspólnoty oazowiczów wszystkich pokoleń, przygotowującym do 50-lecia Ruchu Światło-Życie w diecezji łomżyńskiej.

Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się od zawiązania wspólnoty, następnie konferencję „O nowej wspólnocie” wygłosił ks. Szymon Klimaszewski, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Augustowie. Zaproszenie księdza Szymona nie jest wcale przypadkowe. Starsza część oazowiczów dzieliła się wspomnieniami ze wspólnego budowania i posługiwania we wspólnocie ruchu w łomżyńskiej katedrze. Ks. Szymon nie jest jedynym kapłanem, związanym z Ruchem w naszej diecezji, a dzisiaj posługującym w diecezji ełckiej. To efekt utworzenia przez papieża Jana Pawła II w 1992 r. diecezji ełckiej, a co za tym idzie wielu kapłanów, zaangażowanych w prowadzenie oaz zostało włączonych do nowo powstałej diecezji. Tak też było w przypadku księdza Zygmunta Kopiczko, moderatora diecezjalnego w latach 1989-1992.

Po konferencji przyszedł czas na dzielenie się w małych grupach. To był bardzo owocny czas zarówno dla starszych, którzy mogli podzielić się swoim doświadczeniem Ruchu, jak i dla najmłodszych. Diakonia wychowawcza, która podjęła się opieki nad najmłodszymi, miała ręce pełne roboty, a żar, lejący się z nieba, sprawy nie ułatwiał. Okazało się, że powrót do źródeł może być interesujący nie tylko dla starszych. Kiedy rodzice dzielili się swoimi życiowymi doświadczeniami najmłodsi z wielkim zapałem odkrywali np. grę w klasy.

Kulminacyjnym punktem spotkania była Eucharystia, sprawowana przez biskupa Tadeusza Bronakowskiego, który wykazał się ogromną determinacją, gdyż na spotkanie do Drozdowa przybył prosto z Jasnej Góry, gdzie uczestniczył w pielgrzymce Apostolstwa Trzeźwości, odbywającej się w Sanktuarium narodu polskiego.

W homilii biskup Tadeusz nawiązał do obchodzonej tego dnia Uroczystości Trójcy Przenajświętszej i wskazał na nią jako fundament naszej wiary.

Przyjęcie tej prawdy oraz chrztu w imię Trójcy Świętej oznacza przynależność do Chrystusowego Kościoła. Mówimy, iż jest to tajemnica wiary,. Rzeczywiście bez łaski Bożej trudno byłoby pojąć, że jest jeden Bóg w Trzech Osobach. Dzięki pomocy Ducha Świętego w najprostszy sposób wyznajemy wiarę w Trójcę Przenajświętszą czyniąc znak krzyża świętego i wypowiadając słowa: w imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Kościół, prowadzony światłem Ducha Świętego, stara się na przestrzeni wieków coraz głębiej wnikać w tę prawdę rozumem i wiarą. Kościół jest wezwany, aby przekazać ten niewymowny blask prawdy o Bogu w Trójcy jedynym kolejnym pokoleniem. Dlatego również dzisiaj, w pierwszą niedzielę po zesłaniu Ducha Świętego, Kościół ponawia wezwanie, abyśmy trwali mocni w wierze w Trójce świętą. Prawda o Trójcy Przenajświętszej została nam objawiona przez samego Jezusa – mówił biskup. To On nauczał, że jedyny Bóg jest w Trzech Osobach, a poszczególne osoby Trójcy Przenajświętszej dają się poznać w różnorodnym działaniu wobec świata. Bogu Ojcu przypisujemy dzieło stworzenia, Synowi Bożemu dzieło odkupienia, a Duchowi Świętemu dzieło uświęcenia. Trzy Osoby są jednym Bogiem, bo Bóg jest miłością – przypominał zebranym bp Tadeusz i stawiał też pytanie o to, czego uczy nas objawienie o Trójcy Przenajświętszej.

Przypomniał także słowa papieża Benedykta XVI, który mówił: Trzy Osoby są jednym Bogiem, bo Bóg jest miłością, Syn jest miłością i Duch jest miłością. Bóg jest miłością najczystszą, miłością nieskończoną i wieczną. Objawienie o Trójcy Świętej uczy nas prawdziwej szlachetnej miłości. Miłości, która od Boga pochodzi i ku Bogu prowadzi. Jest tym, czego najbardziej potrzebuje współczesny człowiek, to niczym woda na pustyni, niczym powietrze, bez którego żywy organizm nie może istnieć. Tej życiodajnej miłości potrzebuje człowiek tym bardziej, im więcej dokoła nas chorych ideologii i antyludzkich pomysłów. Tylko otwarcie się na miłość, objawioną w Trójcy Przenajświętszej jest jednocześnie otwarciem się na prawda o nas samych, o naszym życiu, jego celu i przeznaczeniu.

Biskup zwrócił też uwagę, że w szczególny sposób musimy dbać o jedność i świętość w naszych rodzinach. Pamiętamy, że małżeństwo i rodzina to najwspanialsza instytucja, stworzona przez samego Pana Boga i, że żadna ludzka organizacja i żadna ludzka wspólnota nie dorównuje rodzinie pięknem i znaczeniem. To naturalna wspólnota życia i miłości, o wiele ważniejsze od wszystkich tylko ludzkich związków, partii czy stowarzyszeń. Rodzina daje początek życiu, jest kolebką społeczeństwa i narodu jest najwspanialszą szkołą życia, największym i najwspanialszym uniwersytetem. Wiemy, że od stanu rodziny zależy stan państwa. Naród bez silnych rodzin nie rozwija się, jest niczym usychające drzewo bez życiodajnych korzenimówił biskup do licznie zgromadzonych rodzin.

Kontynuując temat rodziny biskup odniósł się też do zagrożeń, jakie czyhają na młodych ludzi. Przypomniał, że w tym roku przypada 40-ta rocznica powstania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, dzieła zainicjowanego przez założyciela Ruchu Światło-Życie, Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Biskup przypomniał, szczególnie młodszej części zgromadzenia, że powstanie Krucjaty było odpowiedzią na apel, jaki skierował na początku swojego pontyfikatu Papieża Jan Paweł II do swoich rodaków. Proszę, abyście się przeciwstawiali wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności – apelował papież. Krucjata stała się wspaniałą szkołą abstynencji dla wielu młodych i starszych, którzy przez te wszystkie lata składają Bogu piękne przyrzeczenia abstynencji, podejmując je dobrowolnie z pobudek miłości i odpowiedzialności za dobro drugiego człowieka. Dla członków Krucjaty abstynencja to czyn bezwarunkowej miłości i zadośćuczynienie za grzechy pijaństwa, wyraz miłości do ludzi uzależnionych, dla których zupełna abstynencja jest jedynym warunkiem trzeźwości – mówił biskup Tadeusz w czasie homilii.

Na zakończeni Eucharystii, biskup w uroczysty sposób dokonał posłania animatorów i moderatorów do posługi podczas letnich rekolekcji. To ponad sto osób, które poświęcają znaczną część swoich wakacji, czy urlopu, by dawać świadectwo i dzielić się swoim doświadczeniem odkrywania Boga i trwania w Ruchu Światło-Życie.

Ostatnim punktem programu, jak przystało na oazowe spotkania, była radosna Agapa w ogrodach przy drozdowskim kościele, gdzie był jeszcze czas na wspomnienia i rozmowy zarówno o przeszłości jak i planach na przyszłość. Tym bardziej, że wielki jubileusz 50-lecia Ruchu Światło-Życie już za rok. Stąd też apel do wszystkich, którzy kiedykolwiek uczestniczyli w oazowych spotkaniach o nadsyłanie swoich świadectw, wspomnień i zdjęć, które posłużą do stworzenia wyjątkowego wydawnictwa. A wszystko to można przesyłać na adres:

Halina Pawelczyk jubileuszoazy@gmail.com
Grażyna Święcicka swiat-druku@o2.pl
Ks. Aleksander Suchocki aleksuch@kuria.lomza.pl

W tym roku rekolekcje oazowe odbędą się w następujących miejscach:

I turnus 28.06-14.07
Oaza Dzieci Bożych I stopnia – Ostrożne – Moderator: ks. Mateusz Rakusiewicz
Oaza Dzieci Bożych III stopnia – Jeńki/k. Sokół – Moderator: ks. Adam Hryc
Oaza Nowej Drogi II stopnia – Biały Dunajec – ks. Kamil Zaremba
Oaza Nowej Drogi III stopnia – Biały Dunajec – Moderator: ks. Krzysztof Szymczak
Oaza Nowego Życia I stopnia – Biały Dunajec – Moderator: Ks. Marian Grochowski

II turnus 16.07.-1.08
Oaza Nowej Drogi I stopnia – Biały Dunajec – Moderator: Informacje wkrótce
Oaza Nowej Drogi III stopnia – Biały Dunajec – Moderator: ks. Sebastian Urbański
Oaza Nowego Życia I stopnia – Biały Dunajec – Moderator: Ks. Łukasz Polkowski
Oaza Nowego Życia II stopnia Biały Dunajec – Moderator: Ks. Dawid Kulesza i Ks. Michał Wyszyński

III turnus 3-19.08
Oaza Nowego Życia III stopnia Wilno na Litwie – Moderator: ks. Aleksander Suchocki

Rekolekcje Domowego Kościoła

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin I stopnia w Płocku
Termin: 01-05.07.2019 r.
Moderator oazy: ks. Dawid Kulesza i ks. Marek Chojnowski
Para prowadząca: Agnieszka i Jacek Wróblewscy

Oaza Rodzin I st. w Hodyszewie
Termin: 17.07.- 01.08.2019 r.
Moderator oazy: ks. Paweł Nocko
Para prowadząca: Ewa i Dominik Białobrzescy

Oaza Rodzin II w Leśnej Podlaskiej
Termin rekolekcji 16.07.2019 r. – 31.07.2019 r.
Moderator: ks. Marek Chojnowski
Para prowadząca: Ela i Piotr Worosilak

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin I st. w Nałęczowie
Termin: 10.08.2019 r. – 14.08.2019 r.
Moderator Oazy: ks. Łukasz Andrzejczyk
Para prowadząca: Marzena i Artur Klimaszewscy

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin II st. w Płocku
Termin: 09.07.2019 r. – 13.07.2019 r.
Moderator oazy: ks. Łukasz Andrzejczyk
Para prowadząca: Anita i Krzysztof Narewscy

Joanna Ekstowicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *