RN
TwitterFacebook

Rail Baltica: Wojewoda wydał pozwolenie na budowę kolejnego odcinka

– Chodzi o odcinek 6 kilometrowy, który przebiega przez obszar Białegostoku. Główne prace będą skupione wokół dworca, ale obejmą też stacje Białystok Zielone Wzgórza czy Starosielce – mówił w poniedziałek (26.10) przed podpisaniem pozwolenia na budowę kolejnego w regionie odcinka trasy Rail Baltica wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

W ramach tej inwestycji przewidziano wykonanie prac polegających na:

  • przebudowie układu torowego i podtorza w celu dostosowania geometrii układu torowego do prowadzenia ruchu pociągów pasażerskich z prędkością 200 km/h, a pociągów towarowych z prędkością 160 km/h. Pociągi pasażerskie będą osiągały prędkość 200 km/h dopiero wówczas, kiedy wszystkie przejazdy kolejowo-drogowe będą przejazdami bezkolizyjnymi. Stąd PKP PLK S.A dzieli inwestycję na dwa etapy: pierwszy etap to dostosowanie torów i podtorza do prędkości 200 km/h, drugi to wykonanie bezkolizyjnych obiektów inżynieryjnych,
  • rozbiórce istniejących i budowie nowych peronów na stacji Białystok, w tym budowie zadaszenia peronów wraz z rozbiórką kładek i budową przejścia pod torami na stacji Białystok,
  • rozbiórce istniejącej stacji pasażerskiej Białystok Wiadukt wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu i budową nowego,
  • budowie nowej stacji pasażerskiej Białystok Zielone Wzgórza z trzema nowymi peronami,
  • rozbiórce istniejącego i budowie nowego przejścia pod torami pomiędzy ulicami Zielonogórską i Starosielce,
  • budowie niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi,
  • przebudowie urządzeń srk, sieci elektroenergetycznych, trakcyjnych, stacji transformatorowych, sieci kablowej światłowodowej, sieci infrastruktury technicznej,
  • budowie ekranów akustycznych.

Stacja Białystok po przebudowie otrzyma m.in. zadaszone perony, chroniące pasażerów przed warunkami atmosferycznymi, zostaną także wybudowane: nowy peron od strony dworca PKS oraz przejście podziemne pod torami wraz z bezpośrednimi wejściami na perony. Istniejące kładki nad torami przewidziane są do rozbiórki.

Decyzja o pozwoleniu na budowę jest podstawą do rozpoczęcia przez inwestora wszelkich robót budowlanych związanych z realizacją tej inwestycji kolejowej.

Budowa podlaskiego odcinka międzynarodowej trasy kolejowej Rail Baltica zaczęła się we wrześniu od strony Czyżewa (na trasie Warszawa – Białystok). Inwestorem jest PKP PLK SA. Modernizacja odcinka Czyżew – Białystok ma kosztować 3,5 mld zł; z tego 3 mld zł pochodzą z UE z programu CEF – Łącząc Europę.

PUW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

five × three =