RN
TwitterFacebook

Region. Dodatkowy nabór wniosków w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych

Wojewoda Podlaski ogłosił dodatkowy nabór wniosków o objęcie w 2020 r. dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej połączeń na terenie województwa podlaskiego.

Wnioski o objęcie dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2020 będą przyjmowane w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, w terminie 28 września – 02 października  2020 r. (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu).

Dopłata ze środków Funduszu w ramach dodatkowego naboru wniosków nie może przekroczyć 3 zł do wozokilometra.

Ministerstwo Infrastruktury przeznaczyło na dofinansowanie połączeń autobusowych w ramach dodatkowego naboru wniosków 601 219 031,64 zł w skali kraju.

Po zakończeniu naboru Minister Infrastruktury (dysponent Funduszu) określi procentowy udział każdego województwa w tej kwocie i dokona podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na poszczególne województwa.

Z Funduszu dofinansowane jest przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dotyczy linii komunikacyjnych, które nie funkcjonowały od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy i na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie.

Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy. 

PUW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *