TwitterFacebook

Region. Należny podatek odzyskany przez podlaską KAS

Na stratę ponad 300 tysięcy złotych naraziła Skarb Państwa jedna z podlaskich spółek działających w branży pożyczkowej. Pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej z Białegostoku w wyniku kontroli firmy oferującej tzw. „chwilówki” ujawnili finansowe nieprawidłowości i doprowadzili do wpłaty pełnej kwoty podatkowych zaległości wraz z należnymi odsetkami.

Pracownicy KAS z Białegostoku w oparciu o szczegółowe analizy wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wszczęli kontrolę celno-skarbową w jednej z podlaskich spółek udzielających pożyczek gotówkowych na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim.

W toku przeprowadzonych czynności kontrolujący ustalili, że firma, poprzez celową zmianę niektórych zapisów umów o udzielanie pożyczek gotówkowych zawieranych z klientami nieprowadzącymi działalności gospodarczej, zaniżyła swój przychód, a tym samym zaniżyła należny podatek CIT za 2016 rok.
Spółka nie zakwestionowała ustaleń kontrolujących z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku składając korektę deklaracji podatkowej za 2016 rok i wpłaciła zaległy podatek CIT wraz z odsetkami w łącznej kwocie ponad 300 tysięcy złotych.

Krajowa Administracja Skarbowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *