RN
TwitterFacebook

Region. Podlaski Pakiet Gospodarczy – wsparcie otrzymają lokalne przedsiębiorstwa

142 mln zł to wartość pierwszej części wsparcia dla podlaskich firm w związku z panującą epidemią koronawirusa. 72 mln z tej kwoty zostanie przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, a 70 mln na korzystne pożyczki dla przedsiębiorstw. Pierwszą część Podlaskiego Pakietu Gospodarczego, przygotowanego przez Zarząd Województwa Podlaskiego przedstawił w czwartek (2.04) marszałek Artur Kosicki.

– Walczymy ze skutkami pandemii, ale chcemy również pomóc podlaskim firmom i osobom samozatrudnionym. W ramach pierwszej części Podlaskiego Pakietu Gospodarczego przeznaczyliśmy na ten cel, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, ale też częściowo ze środków budżetu państwa, 142 mln zł  – informował Artur Kosicki.Przez ostatnie tygodnie opracowywaliśmy działania minimalizujące skutki gospodarcze pandemii w naszym województwie. Chciałbym serdecznie podziękować pracownikom urzędu marszałkowskiego za wiele dni żmudnej pracy.

Ochrona miejsc pracy – filar projektu

Pierwsza część Podlaskiego Pakietu Gospodarczego zakłada wsparcie w dwóch obszarach. Pierwszy z nich dotyczy dofinansowania wynagrodzeń pracowników małych i średnich przedsiębiorstw i osób samozatrudniających się. Na ten cel zagwarantowano w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy 72 mln zł.

Jak wyjaśniał Hubert Ostapowicz, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku na każdego z pracowników, przedsiębiorca będzie mógł uzyskać dofinansowanie części wynagrodzenia i składki ZUS:

Jeżeli obroty przedsiębiorcy w przeciągu dwóch kolejnych miesięcy spadły w porównaniu z analogicznym okresem z roku ubiegłego, o co najmniej 30 proc., to do takiego przedsiębiorcy trafi wsparcie w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne wyjaśniał Hubert Ostapowicz.Ta kwota wynosi dzisiaj 1533 zł na jednego pracownika – dodał.

Wsparcie będzie udzielane przez trzy miesiące, pod warunkiem utrzymania pracownika firmy przez minimum trzy miesiące. Przedsiębiorcy, których obroty spadną powyżej 50 proc. mogą liczyć na wyższą pomoc finansową. O pomoc mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

– To jest konkretna kwota, konkretna pomoc nieobjęta pomocą publiczną, nieobjęta pomocą de minimismówił Hubert Ostapowicz.

70 mln zł na nieoprocentowane pożyczki dla przedsiębiorstw

Drugim elementem wsparcia w ramach Podlaskiego Pakietu Gospodarczego jest uruchomienie pożyczek na bardzo dobrych warunkach finansowych i udogodnienia w spłatach dla dotychczasowych pożyczkobiorców. 

To 70 mln zł na pożyczki z zerowym oprocentowaniem, z wydłużonym okresem karencji i bez konieczności wnoszenia wkładu własnego – wymieniał marszałek Artur Kosicki.

Poinformował też, że pożyczki będą dostępne również dla tych podmiotów, które już korzystały z funduszy unijnych w ramach RPO.

Przygotowano też szereg udogodnień dla przedsiębiorców, którzy pożyczkę już zaciągnęli. Jak informowała Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP. Będą oni mieli możliwość pozyskania tzw. wakacji kredytowych do sześciu miesięcy, zawieszenie rat kapitałowych i odsetkowych. Dla tych, którzy jeszcze nie rozpoczęli spłaty rat, karencja może zostać wydłużona nawet do 12 miesięcy.

Marszałek Artur Kosicki zaproponował włączenie się w pomoc lokalnym przedsiębiorcom Białostockiemu Obszarowi Funkcjonalnemu. I jak podkreślał, jest dobra wola ze strony BOF, ale „tu trzeba podejmować szybkie decyzje”.

Wrota Podlasia/red. pg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

16 + 16 =