TwitterFacebook

Rekordowe 414 mln zł na podlaskie drogi lokalne

– Fundusz Dróg Samorządowych przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz poprawy bezpieczeństwa na drogach – mówił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Na czwartkowym (14.03) briefingu prasowym ogłosił nabór wniosków i objaśniał szczegóły realizacji rządowego programu w regionie. Podkreślił przy tym, że 414 mln zł na drogi lokalne to rekordowa kwota, jakiej Podlasie dotąd nie miało.

– To moment i oczekiwany przez mieszkańców naszego województwa, przez lokalne samorządy – podkreślił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Jak dodał, Fundusz Dróg Samorządowych powołany przez rząd Mateusza Morawieckiego to rewolucyjny ruch w zakresie wspomagania rozwoju infrastruktury drogowej gminnej i powiatowej”. Jednocześnie zaznaczył, iż to daje stabilne podstawy do tego, żeby w zakresie wspierania samorządów w rozwoju infrastruktury drogowej zdecydowanie zmienić sytuację.

Podlaskie samorządy otrzymają w 2019 r. na budowę, przebudowę oraz remonty dróg gminnych i powiatowych ponad 332 mln zł. Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku, wyniesie  ok.  82 mln  na każdy kolejny rok. Łącznie kwota wsparcia adresowanego do podlaskich dróg lokalnych wyniesie 414 mln zł.

Podlasie jest w tym roku jest na pierwszym miejscu jeśli chodzi o wysokość środków przyznanych na drogi lokalne z flagowego rządowego programu – w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa otrzymamy 281 zł.

Wysokość środków przyznanych Podlasiu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. plasuje nasz region czwartym miejscu w skali kraju.

W 2015 r. na modernizację dróg lokalnych samorządy w woj. podlaskim uzyskały 56,6 mln zł dofinansowania i  wybudowały bądź wyremontowały  160 km dróg. Dzięki środkom z Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. inwestycje drogowe osiągną niespotykaną dotychczas rekordową skalę – będą  kilkakrotnie  większe.

Z prognoz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. w naszym regionie powstanie ok. 400  km  przebudowanych  lub  wyremontowanych  dróg  lokalnych.

Zasady naboru w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Gminy i powiaty mogą składać wnioski od  14 marca 2019 r. przez 30 dni  – tj. do 12 kwietnia 2019 r.   Na etapie składania wniosku nie jest wymagane dysponowanie  decyzją o pozwoleniu na budowę/decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub zgłoszeniem zamiaru wykonania robot budowlanych. Komplet dokumentów będzie potrzebny dopiero w chwili  podpisywania umów.

Link do ogłoszenia i wzoru wniosku znajduje się na stronie PUW:

https://puw.bip.gov.pl/fundusz-drog-samorzadowych/203414_ogloszenie-o-naborze-wnioskow.html

36 mld zł w 10 lat: Rekordowe pieniądze na drogi lokalne w całej Polsce

Lepsze drogi to większe szanse na rozwój, inwestycje i nowe miejsca pracy. Dlatego rząd premiera Mateusza Morawieckiego przygotował Fundusz Dróg Samorządowych, z którego dofinansuje modernizację i budowę tysięcy kilometrów dróg lokalnych.

W ciągu 10 lat na zadania infrastrukturalne realizowane przez samorządy rząd PiS przeznaczy 36 mld zł. Jeszcze nigdy na drogi powiatowe i gminne nie trafiły tak duże środki!

Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) w pigułce

4 grudnia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych wprowadzające istotne zmiany w sposobie i zakresie finansowania inwestycji na drogach publicznych zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ze względu na istniejący problem niezadawalającego standardu dróg powiatowych i gminnych oraz ograniczone możliwości finansowe jednostek samorządu terytorialnego, uniemożliwiające zwiększenie wydatków własnych na drogi samorządowe, utworzony został Fundusz Dróg Samorządowych (FDS), jako stały mechanizm finansowy ustanowiony na szczeblu krajowym do udzielania samorządom wsparcia w tym zakresie.

Zadaniem FDS będzie dofinansowanie budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych, w tym inwestycji na tych drogach, które zostały jednocześnie zaliczone do dróg o znaczeniu obronnym, a także dofinansowanie zadań obejmujących budowę mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Rekordowe 414 mln zł na podlaskie drogi lokalne!

„Fundusz Dróg Samorządowych przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz poprawy bezpieczeństwa na drogach” – mówił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Na czwartkowym briefingu prasowym ogłosił nabór wniosków i objaśniał szczegóły realizacji rządowego programu w naszym regionie. Podkreślił przy tym, że 414 mln zł na drogi lokalne to rekordowa kwota, jakiej Podlasie dotąd nie miało.

„To moment i oczekiwany przez mieszkańców naszego województwa, przez lokalne samorządy” – podkreślił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Jak dodał, Fundusz Dróg Samorządowych powołany przez rząd Mateusza Morawieckiego to „rewolucyjny ruch w zakresie wspomagania rozwoju infrastruktury drogowej gminnej i powiatowej”. Jednocześnie zaznaczył, iż to daje stabilne podstawy do tego, żeby w zakresie wspierania samorządów w rozwoju infrastruktury drogowej zdecydowanie zmienić sytuację”.

Podlaskie samorządy otrzymają w 2019 r. na budowę, przebudowę oraz remonty dróg gminnych i powiatowych ponad 332 mln zł. Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku, wyniesie  ok.  82 mln  na każdy kolejny rok. Łącznie kwota wsparcia adresowanego do podlaskich dróg lokalnych wyniesie 414 mln zł.

Podlasie jest w tym roku jest na pierwszym miejscu jeśli chodzi o wysokość środków przyznanych na drogi lokalne z flagowego rządowego programu – w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa otrzymamy 281 zł.

Wysokość środków przyznanych Podlasiu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. plasuje nasz region czwartym miejscu w skali kraju.

W 2015 r. na modernizację dróg lokalnych samorządy w woj. podlaskim uzyskały 56,6 mln zł dofinansowania i  wybudowały bądź wyremontowały  160 km dróg. Dzięki środkom z Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. inwestycje drogowe osiągną niespotykaną dotychczas rekordową skalę – będą  kilkakrotnie  większe.

Z prognoz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. w naszym regionie powstanie ok. 400  km  przebudowanych  lub  wyremontowanych  dróg  lokalnych.

Zasady naboru w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Gminy i powiaty mogą składać wnioski od  14 marca 2019 r. przez 30 dni  – tj. do 12 kwietnia 2019 roku.  Na etapie składania wniosku nie jest wymagane dysponowanie  decyzją o pozwoleniu na budowę/decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub zgłoszeniem zamiaru wykonania robot budowlanych. Komplet dokumentów będzie potrzebny dopiero w chwili  podpisywania umów.

Link do ogłoszenia i wzoru wniosku znajduje się na stronie PUW:

https://puw.bip.gov.pl/fundusz-drog-samorzadowych/203414_ogloszenie-o-naborze-wnioskow.html

36 mld zł w 10 lat: Rekordowe pieniądze na drogi lokalne w całej Polsce

Lepsze drogi to większe szanse na rozwój, inwestycje i nowe miejsca pracy. Dlatego rząd premiera Mateusza Morawieckiego przygotował Fundusz Dróg Samorządowych, z którego dofinansuje modernizację i budowę tysięcy kilometrów dróg lokalnych.

W ciągu 10 lat na zadania infrastrukturalne realizowane przez samorządy rząd PiS przeznaczy 36 mld zł. Jeszcze nigdy na drogi powiatowe i gminne nie trafiły tak duże środki!

Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) w pigułce

4 grudnia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych wprowadzające istotne zmiany w sposobie i zakresie finansowania inwestycji na drogach publicznych zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ze względu na istniejący problem niezadawalającego standardu dróg powiatowych i gminnych oraz ograniczone możliwości finansowe jednostek samorządu terytorialnego, uniemożliwiające zwiększenie wydatków własnych na drogi samorządowe, utworzony został Fundusz Dróg Samorządowych (FDS), jako stały mechanizm finansowy ustanowiony na szczeblu krajowym do udzielania samorządom wsparcia w tym zakresie.

Zadaniem FDS będzie dofinansowanie budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych, w tym inwestycji na tych drogach, które zostały jednocześnie zaliczone do dróg o znaczeniu obronnym, a także dofinansowanie zadań obejmujących budowę mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *