RN
TwitterFacebook

Święcenia diakonatu [FOTO]

Czterech alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży przyjęło w sobotę, 11 maja w łomżyńskiej katedrze święcenia diakonatu z rąk biskupa Janusza Stepnowskiego. Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Pasterz Diecezji biskup Janusz Stepnowski wraz biskupem pomocniczym Tadeuszem Bronakowskim, biskupem seniorem Stanisławem Stefankiem  oraz licznym gronem kapłanów pracujących w parafiach, z których pochodzą alumni. Nie zabrakło również rodziców, krewnych, przyjaciół i znajomych.

W dniu poprzedzającym święcenia kandydaci do święceń w seminaryjnej kaplicy uczestniczyli w obrzędzie Iuramentum. Na ręce Rektora WSD ks. prał. dra Jarosława Kotowskiego kandydaci złożyli uroczyste wyznanie wiary, zobowiązali się do codziennej modlitwy brewiarzowej i zachowania celibatu.

W homilii biskup zwrócił uwagę, czym jest posługa diakonatu. Nasi 4 bracia wybrali drogę do kapłaństwa Chrystusowego. Jednym z etapów jest posługa diakonatu, która wprowadza w ducha służby kapłańskiej w kościele. (…) Wasza posługa, drodzy diakoni, to pójść do ludzi chorych, cierpiących z Komunią Świętą, dobrym słowem, czy z sercem gotowym na to, aby wysłuchać tego, co ci ludzie cierpiący i niedołężni mają do przekazania. Miejcie serce cierpliwe i otwarte tak jak św. Piotr z dzisiejszego fragmentu Dziejów Apostolskich.

Pasterz diecezji odnosząc się do Psalmu 116 mówił o codziennym dziękowaniu i stawiał pytania Czy jesteśmy gotowi tak jak psalmista dziękować Panu codziennie za wszystko co nam wyświadczył? Czy potrafimy jak ten psalmista podnieść kielich zbawienia, aby podziękować Panu za wszystko co mi wyświadczył? Wy drodzy kandydaci macie okazję aby w dniu dzisiejszym także podziękować i jeszcze raz serca podnieść do Pana i podziękować mu za to co wam wyświadcza każdego dnia waszego życia.

Mówił o trudności zrozumienia Bożego Słowa we współczesnym świecie i o zadaniu jakie będą mieli przyszli diakoni do wykonania. Waszym zadaniem będzie głoszenie Słowa Bożego i wyjaśnianie, aby dla wiernych którym będziecie głosić nie było słowem twardym, ale słowem które przyjmuje się do serca i nim się żyje każdego dnia – mówił bp Janusz.

W swoim nauczaniu odniósł się do modlitwy Kościoła i związaniu z nią, tak jak Piotr, apostołowie, pierwsi diakoni za zachęcał zebranych, aby modlili się za swoje wspólnoty. Pasterz diecezji podkreślił, że najważniejszym elementem życia diakońskiego jest służba. Zachęcał, aby szli ze Słowem Bożym do ludzi młodych. Homilię zakończył prośbą niech Pan Bóg wam towarzyszy w życiu diakona naszej diecezji!

Po homilii alumni złożyli przed ordynariuszem diecezji przyrzeczenia. Następnie każdy z wybranych klęcząc przed biskupem włożył swoje złożone dłonie w dłonie biskupa, przyrzekając mu przy tym cześć i posłuszeństwo. Po tym obrzędzie nastąpiła Litania do Wszystkich Świętych w czasie której diakoni padli na twarz. Jest to wyraz głębokiego uniżenia przed Bogiem i znak głębokiej modlitwy. Następnie biskup w milczeniu nałożył ręce na każdego z kandydatów i odmówił modlitwę święceń. Po obrzędzie święceń nowo wyświęceni diakoni ubrali szaty liturgiczne, które odtąd będą ich wyróżniać w zgromadzeniu wiernych: stułę nałożoną ukośnie z lewego ramienia oraz dalmatykę. Biskup podał też każdemu z wyświęconych księgę Ewangelii mówiąc: „Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś; wierz w to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz, i wypełniaj to, czego będziesz nauczać.”

W święceniach diakonatu; uczestniczyli m.in. księża proboszczowie parafii, z których wywodzą się nowi diakoni, zaroszeni kapłani, siostry zakonne, rodziny i wierni świeccy.

Na zakończenie uroczystości przedstawiciel nowowyświęconych diakonów –  Mateusz Dembiński – dziękował Księdzu Biskupowi za modlitwę i sakramentalne nałożenia rąk, które włączyło ich w grono duchowieństwa diecezji łomżyńskiej w stopniu diakonów. Podziękowania zostały skierowane także w stronę Rektora Seminarium, profesorów, ojców duchownych i wychowawców seminaryjnych. Dziękowano kapłanom, rodzicom, parafianom, siostrom zakonnym i wszystkim wiernym, którzy swoją modlitwą wspierali ich na drodze podążania ku Chrystusowemu kapłaństwu.

Do zadań diakonów należy „uroczyste udzielanie chrztu, przechowywanie i rozdzielanie Eucharystii, asystowanie i błogosławienie w imieniu Kościoła związkom małżeńskim, udzielanie wiatyku umierającym, czytanie wiernym Pisma Świętego, nauczanie i napominanie ludu, przewodniczenie nabożeństwu i modlitwie wiernych, sprawowanie sakramentaliów, przewodniczenie obrzędowi żałobnemu i pogrzebowemu” (KK 29). Diakoni nie mogą celebrować Eucharystii, udzielać rozgrzeszenia, czy też namaszczać chorych. Czynności te mogą wykonywać jedynie kapłani (prezbiterzy i biskupi).

Święcenia diakonatu przyjęli:

dk. Łukasz CHĘTNIK z parafii pw. Narodzenia NMP w Nowogrodzie
dk. Mateusz DEMBIŃSKI z parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Grajewie
dk. Mateusz KRAJEWSKI parafii pw. Św. Józefa w Zambrowie
dk. Robert KULAS parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *