RN
TwitterFacebook

Sympozjum w jubileusze wpisane

Wychował wiele pokoleń księży, którzy ukończyli Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży. 40 lat posługi jako wykładowcy liturgiki ks. infułata dra Jana Sołowianiuka było głównym powodem do radosnego świętowania, w które wpisało się zorganizowane w WSD w Łomży Sympozjum Liturgiczne.

Sympozjum rozpoczęło się od sprawowanej Mszy Świętej po przewodnictwem bp. Janusza Stepnowskiego. Wiedzą z dziedziny liturgii podzieliło się czterech znakomitych mówców, wśród nich ks. prof Bogusław Migut, który wygłosił konferencję dotyczącą miejsca liturgii w teologii i formacji seminaryjnej.

Liturgia nie może być sprowadzona tylko i wyłącznie do obrzędów. Liturgia ma zakorzenienie w Piśmie Świętym i tradycji kościoła. Studium Biblii musi zawsze uwzględniać jaj korzenie, ale także rozwój doktryny Chrześcijańskiej. Te dwie rzeczy są ze sobą bardzo ściśle powiązane – nauczał zebranych kleryków i księży ks. prof. Bogusław Migut.

Nauka ks. prof. Bogusława Miguta dotyczyła także kwestii istotnych dla osób świeckich. To o czym zdaniem ks. Miguta nie można zapomnieć uczestnicząc w ofierze Mszy Świętej to postawa, która w centrum stawia Chrystusa.

Nie ludzie tworzą liturgię. Sam Jezus Chrystus, jako ten który swoim życiem doskonale uwielbił Ojca ustanowił liturgię po to, żeby uwielbienie Ojca trwało. Warto, żeby o tym pamiętać, żeby nie ulegać pokusie dominowania liturgii sobą, czy to przez kapłana, czy to przez wiernych świeckich, np. przez grupę muzyczną. Żeby w tym wszystkim Chrystus był uwielbiony, a przede wszystkim był widoczny – kontynuował ks. prof. Bogusław Migut

Przybyły z Lublina prof. Czesław Krakowiak wygłosił w trakcie sympozjum wykład o dobrodziejstwach odnowy liturgicznej po Soborze Watykańskim II. Ks. prof. Stanisław Hołodok, liturgista z Białegostoku opowiedział o roli liturgii w życiu kapłana. Najwdzięczniejszy temat przypadł organizatorowi Sympozjum, ks dr. Pawłowi Nocko, który przybliżył zebranym portret liturgisty – księdza Jana Sołowianiuka.

Ksiądz Jan Sołowianiuk obok czterdziestu lat posługi w seminarium, będzie mógł cieszyć się w tym roku 50 -leciem kapłaństwa. Z tej okazji składamy ks. infułatowi Janowi Sołowianiukowi najserdeczniejsze życzenia, dziękując przy tym za wiele lat ofiarnej posługi w kapłaństwie i udział w przygotowaniu do kapłaństwa wielu pokoleń księży.

Beata Borkowska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *