RN
TwitterFacebook

Tarcza Antykryzysowa. Blisko 1,4 mld zł dla podlaskich przedsiębiorców

– Troszczymy się o to, aby polska gospodarka się rozwijała, aby miejsca pracy były stabilne. Nad tym od początku epidemii pracował rząd Mateusza Morawieckiego, wprowadzając rozwiązania w ramach Tarczy Antykryzysowej – one się zmieniały tak, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby przedsiębiorców. Przyszedł czas na podsumowanie jej dotychczasowego działania w naszym województwie – powiedział we wtorek (2.06) na konferencji prasowej wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Mamy kilka ważnych instrumentów wsparcia polskich przedsiębiorców w trudnej sytuacji epidemicznej, m.in. tarczę antykryzysową, którą zaproponował rząd, a która angażuje również samorządy. Mamy też tarczę finansową, za którą odpowiada Polski Fundusz Rozwoju – zaznaczył wojewoda podlaski.

W ramach dofinansowania do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – jednego z elementów Tarczy Antykryzysowej – podlascy przedsiębiorcy otrzymali 85,2 mln zł, co pozwoliło na wsparcie 17 899 miejsc pracy.

Jedną z firm, która z tego skorzystała jest działająca w Białymstoku Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem”, która zatrudnia 1,7 tys. osób i jest jednym z największych pracodawców w mieście. Wiceprezes Elżbieta Chalecka poinformowała na konferencji, że spółdzielnia skorzystała z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników i pomocy do składek ZUS. PSS „Społem” dostała 3 mln zł, co pokrywa jedną trzecią kosztów potrzebnych na wynagrodzenie dla pracowników.

Nasz wniosek był procedowany bardzo szybko. To znaczny zastrzyk finansowy dla naszej Spółdzielni. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników pozwoli nam złapać oddech – możemy się teraz skupić na działalności operacyjnej, nie musimy się martwić o to, że w przyszłym miesiącu nie będziemy mieli funduszy na wypłaty powiedziała wiceprezes Elżbieta Chalecka.

Mikropożyczki

Do powiatowych urzędów pracy podlascy mikroprzedsiębiorcy złożyli 43 726 wniosków o przyznanie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, z czego ponad 35 tys. wniosków urzędy rozpatrzyły pozytywnie. Łączna kwota dofinansowania to 175 291 498,34 zł (dane na 1.06).

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy to maksymalnie 5 tys. zł. Jest wypłacana jednorazowo, po podpisaniu umowy. Okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje po trzymiesięcznym okresie karencji.

Europejski Fundusz Społeczny

Pracodawcy, którym przez pandemię koronawirusa spadły obroty, mogą również starać się o dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), o co zabiegało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. To także jedno z rozwiązań w ramach Tarczy Antykryzysowej. Pracodawcy z Podlaskiego złożyli 7291 wniosków, z czego ponad 5456 rozpatrzono pozytywnie – to wsparcie ponad 12 tys. pracowników na łączną kwotę 70 822 018 zł.

Zwolnienie ze składek i postojowe

Część rozwiązań w ramach Tarczy Antykryzysowej realizuje również Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorcy mogą skorzystać m.in. ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowują prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.

  • Zwolnienie składek za marzec otrzymało 35347 podlaskich firm na kwotę 94 806 183,08 zł.
  • Zwolnienie składek za kwiecień otrzymało 34 022 podlaskich płatników na kwotę 81 646 657,49 zł.
  • Łączna kwota zwolnienia ze składek to 176 452 840,57 zł.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, zarówno jednoosobową, jak i zatrudniający pracowników oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych – jeśli spełniają określone warunki, mogą ubiegać się w ramach Tarczy Antykryzysowej o świadczenie postojowe, które ma zrekompensować utratę przychodów. Oddział ZUS w Białymstoku rozpatrzył 31 509 wniosków o postojowe na kwotę 61 510 731,92 zł. (dane na 2.06).

Tarcza Finansowa PFR

Rządową Tarczę Antykryzysową wzmacnia również Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla firm i pracowników. To program wsparcia o wartości 100 mld zł skierowanym do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Program skierowany jest do około 670 tys. polskich przedsiębiorców. Ma pomóc im powrócić na ścieżkę wzrostu po zamrożeniu gospodarki w czasie walki z koronawirusem.

O pomoc w ramach Tarczy Finansowej PFR wnioskowało 4 910 podlaskich firm, które zatrudniają 45 125 pracowników. Kwota uzyskanego przez nie wsparcia to 981 797 279 zł.

Podlaski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *