RN
TwitterFacebook

Trzy ścieżki na drodze nawrócenia – propozycja bpa Janusza na Wielki Post [FOTO]

Rozpoczynamy przeżywanie Wielkiego Postu. To czas poszukiwania harmonii w naszym życiu. Harmonii ze światem, który nas otacza, harmonii z człowiekiem, który żyje obok nas ale też harmonii z naszym Panem i stworzycielem Jezusem Chrystusem. Niech nasz post, nasza modlitwa i nasza jałmużna pomoże nam wszystkim odnaleźć tę harmonię – mówił biskup Janusz Stepnowski podczas mszy św. w katedrze łomżyńskiej, w Środę Popielcową.

W tradycji Kościoła środa popielcowa jest dniem rozpoczynającym okres Wielkiego Postu, który ma nas przygotować na obchody męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. W Katedrze łomżyńskiej mszy św. z obrzędem posypania głów popiołem przewodniczył biskup łomżyński Janusz Stepnowski. Wspólnie z biskupem Eucharystię koncelebrował biskup senior Stanisław Stefanek oraz kapłani z Instytucji Centralnych Diecezji oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.

W homilii biskup Stepnowski nawiązał do dzisiejszych czytań i wskazał na nawrócenie jako na drogę powrotu do Boga.

– Jako pierwsze czytanie usłyszeliśmy fragment z księgi proroka Joela. I tym pierwszym wezwaniem jest wezwanie do nawrócenia. W originale prorok Joel mówi: “Nawracajcie się do mnie całym waszym sercem”. Nawrócić się to znaczy powrócić do miejsca z którego wyruszaliśmy na naszą pielgrzymkę życia. I to najbardziej uwypukla nam przypowieść o synu marnotrawnym, który po tym kiedy się zagubił w swoim życiu, ostatecznie upodlił, stracił swoją religie i swoją godność wrócił do miejsca z którego wyruszył. Wrócił do swojego ojca.

Do takiego powrotu do domu Ojca zachęcał również zebranych pasterz diecezji wskazując na to, iż Wielki Post możemy potraktować jako czterdziestodniową pielgrzymkę naszego życia, która prowadzi nas do wolności. Ale jak zaznaczył hierarcha na tej pielgrzymce są trzy ścieżki.

– Tą pierwszą ścieżka jest to uwalnianie się człowieka od rzeczy, które są wokół nas i które mogą nieraz w naszym życiu zdominować naszą codzienność.

Biskup zachęcił dzieci i młodzież do uwolnienia się od gier, komputera i smartfonów. – Aby to nie zawładnęło naszą rzeczywistością ale byśmy to my byli tymi, którzy panują nad rzeczami.

Drugą ścieżką na jaką wskazał biskup Janusz jest ścieżka uwalniania się od samego siebie, od naszych ziemskich przyzwyczajeń. I to jak zaznaczył jest bardziej głębokie i trudniejsze do wykonania. Przypomniał, że człowieka nabywa też różnych przyzwyczajeń, a nierzadko też stara się przy ich pomocy panować nad drugim człowiekiem

Sekretarz papieża Jana XXIII kard. Loris Francesco Capovilla mawiał, iż jest potrzeba w życiu aby położyć swoje ja pod stopami. To uwalnianie się od siebie, to też szukanie w życiu pokory, bo przez pokorę będziemy podobni do Chrystusa – mówił biskup Janusz.

W swoich rozważaniach zwrócił też uwagę, że ta pielgrzymka wielkopostna byłaby niedopełniona gdybyśmy tylko uwalniali się od rzeczy i od nas samych. Ta wolność – mówił pasterz – prowadzi nas ku konkretnej osobie i tą osobą jest Chrystus.

Zwracając uwagę na trzy filary Wielkiego Postu: post, modlitwę i jałmużnę przypomniał, że przez przez jałmużnę odkrywamy Chrystusa miłosiernego, przez post odkrywamy w naszym ciele Chrystusa, który cierpiał za nasze grzechy a przez modlitwę do Niego coraz bardziej się zbliżamy.

Na zakończenie jeszcze raz przypomniał o wartości uczynków miłosierdzia i zachęcił do ich czynienia jednocześnie wskazując na nagrodę jaka czeka na tych, którzy czynią to z pokorą i nie na pokaz.

– Otrzymają dar szczególny. Otrzymają na nowo godność ludzką, a w ich twarzy będzie można zobaczyć twarz Chrystusa. I to będzie najpiękniejszą zapłatą – dodał biskup.

Okres pokuty jest w Kościele katolickim specjalnym czasem ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi, m.in. poprzez inicjowanie dzieł charytatywnych i misyjnych. Z liturgii znika radosne “Alleluja” i “Chwała na wysokości Bogu”, a kolorem szat liturgicznych staje się fiolet.

W środę popielcową wierni zobowiązani są do powstrzymywania się od spożywania pokarmów mięsnych a osoby od 18. do 60. roku życia do zachowania postu ilościowego (można spożyć trzy posiłki – dwa lekkie i jeden do syta).

Joanna Ekstowicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

1 × 2 =